SYL lausui sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä ja maakuntien perustamisesta

SYL:n lausunto hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä ja maakuntien perustamisesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) näkee, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtäminen maakunta- ja yhteistyöaluemalliin vähentää nykyisen sote-järjestelmän pirstaleisuutta ja mahdollistaa alueellisesti yhdenvertaisemmat sote-palvelut.

Laajemmat järjestämisalueet mahdollistavat palveluiden paremman yhteensovittamisen ja eheämmät sekä saavutettavammat palveluketjut, kun esimerkiksi perustason palveluiden ja erikoissairaanhoidon järjestäminen ovat saman toimijan alla. Toimivat palvelupolut esimerkiksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n ja maakuntien erikoissairaanhoidon välillä ovat tärkeitä muun muassa opiskelijoiden mielenterveys- sekä gynekologi- ja seksuaaliterveyspalveluiden kannalta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rahoitusmalli on keskeinen tekijä uudistuksen kestävyyden ja onnistumisen kannalta. SYL pitää tärkeänä, että sote-palveluiden saavutettavuus taataan esimerkiksi niin, etteivät asiakasmaksut vaaranna palveluiden saavutettavuutta taloudellisesta näkökulmasta. Sote-uudistuksen rahoitus on myös sukupolvikysymys. Jotta nuorille sukupolville ei jäisi kannettavaksi liian suurta osaa hyvinvointivaltion rahoituksesta, on sote-järjestelmän taloudellista kestävyyttä vahvistettava ja kustannuspaineiden kasvua hillittävä. Tämä onnistuu erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamalla.

Touko Niinimäki
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (terveydenhuolto, hyvinvointi, yhdenvertaisuus)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.