SYL lausui sosiaali- ja terveysvaliokunnalle indeksijäädytyksistä

SYL jätti 13.11.2023 sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon koskien useimpien sosiaalietuuksien indeksijäädytyksiä sekä lapsilisiin tehtäviä korotuksia. Valiokunnassa vieraili asiantuntijakuulemista antamassa myös sosiaalipolitiikan asiantuntija Sakari Tuomisto.

SYL toi valiokunnan tietoon opiskelijoiden toimeentuloon tehtävien leikkausten mittaluokan ja vakavat seuraukset. Opiskelijoiden rahamääräisiä etuuksia leikataan noin 100-150 eurolla, minkä lisäksi korotettu opintolainaosuus lisää opiskelijalle koituvia korkomenoja korkeintaan 32 eurolla kuukaudessa. Etuuksien heikennykset tulevat johtamaan opiskelijoiden entistä syvempään velkaantumiseen ja vaikeuttamaan opintojen edistämistä, jolloin kansalliset koulutuspoliittiset tavoitteet on entistä vaikeampi saavuttaa.

SYL nosti erityisesti esiin opintorahaan ja asumistukeen tehtävät indeksijäädytyset, sillä päätoimisen opiskelijan etuudet muodostuvat tyypillisesti näistä etuuksista. Indeksijäädytys heikentäisi opintorahan ostovoimaa 31,70 eurolla ja asumistuen ostovoimaa 32-48 eurolla riippuen asuinkunnasta.

Opiskelijoille keskeisiä etuuksia ovat myös kuntoutustuki, kotihoidontuki sekä opintorahan huoltajakorotus, joihin indeksijäädytys myös kohdistuu. Näiden etuuksien saajat ovat perheellisiä tai henkilöitä, joiden työkyky on rajoittunut eikä heillä sen vuoksi ole välttämättä mahdollisuutta täydentää toimeentuloaan työnteolla.

SYL osoitti valiokunnalle erityisen huolensa kaikkein pienituloisimmista ja osaopiskelukykyisistä opiskelijoista, joille leikkaus on suhteellisesti suurin ennestään pienestä etuustulosta ja joilla ei ole resursseja hankkia toimeentuloa muista lähteistä. Heille ainoaksi vaihtoehdoksi jää entistä syvempi velkaantuminen. Kun heikommin pärjäävät opiskelijat velkaantuvat, ne, joilla on resursseja työskennellä, pystyvät välttämään velkaantumista opintoaikana. Tämä tulee todennäköisesti johtamaan opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden taloudellisen tilanteen vakavaan eriytymiseen.

Lue koko lausunto täältä:

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Indeksijäädytyksistä

Sakari Tuomisto
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen), vanhempainvapaalla

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.