SYL lausui valtioneuvoston asetuksesta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21321/2020

SYL:n lausunto valtioneuvoston asetuksesta korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) pitää tärkeänä, että opiskeluterveydenhuollon taloudelliseen kestävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota tässä murrosvaiheessa, kun uusi laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta astuu voimaan 1.1.2021. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) talouspohjaan voivat vaikuttaa monet tässä vaiheessa vaikeasti ennustettavat tekijät, kuten opiskeluterveydenhuollon palveluiden tosiasiallinen kysyntä, erillisten käyntimaksujen poistumisen vaikutus sekä asiakasmäärän kasvu.

SYL näkee, että esitettävä terveydenhoitomaksun määrä vuonna 2021 (70 euroa lukuvuodessa) on alustavasti tarkoituksenmukainen YTHS:n palveluiden tuottamisen turvaamiseksi. Tärkeää on kuitenkin huomioida, miten terveydenhoitomaksu kerätään. Samalla rahoituksen kestävyyttä tulee seurata tarkasti, jottei opiskeluterveydenhuoltolain mukaisten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus vaarannu.

Esitetyn viivästymismaksun (5 euroa) ja peruuttamattomasta ajasta perittävän maksun määrä (40 euroa) ovat kohtuulliset. SYL painottaa, että Kansaneläkelaitoksen alaisen terveydenhoitomaksun keräämisen toimivuuteen ja sujuvuuteen kiinnitetään erityishuomiota varsinkin kevätlukukaudella 2021. SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ovat systemaattisesti esittäneet huolen siitä, ettei korkeakouluopiskelijoille lähetetä erillistä laskua terveydenhoitomaksusta. Tämä herättää huolta erityisesti sen kannalta, miten tieto maksuvelvollisuudesta ja konkreettisista maksukäytännöistä saavuttavat opiskelijat tulevassa murrosvaiheessa uuden opiskeluterveydenhuollon järjestäjä-tuottajamallin astuessa voimaan.

Touko Niinimäki
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (terveydenhuolto, hyvinvointi, yhdenvertaisuus)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.