SYL lausui valtioneuvoston selvityksestä Euroopan komission ehdotuksesta Eurooppa liikkeellä -suositukseksi

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) lausui keskiviikkoa 7.2. valtioneuvoston selvityksestä: Euroopan komission ehdotus neuvoston suositukseksi Eurooppa liikkeellä – oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuudet kaikille (E 61/2023 vp). Komissio haluaa muun muassa lisätä opintojen aikaista liikkuvuutta. Se asettaisi tavoitteeksi, että 25 % korkeakouluista valmistuvista suorittaisi opinnoissaan ulkomaanjakson, ja että jäsenvaltiot loisivat toimintasuunnitelmat tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

SYL pitää komission ehdotusta erittäin tervetulleena erityisesti ottaen huomioon sen, että suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevien liikkuvuusjaksojen määrä on vähentynyt dramaattisesti viime vuosien aikana. Eurooppalaisessa vertailussa Suomi on toiseksi huonoimmalla sijalla opiskelijaliikkuvuusjaksokehityksessä ilman koronan vaikutusten huomiointia.

Pitkäkestoisten liikkuvuusjaksojen määrä alkoi vähentyä vuodesta 2016, jolloin hallitus päätti muun muassa leikkauksista opintotukeen sekä korkeakouluopintojen maksimitukiaikaan. Liikkuvuusjaksot alkoivat merkittävästi vähentyä seuraavana vuonna, kun nämä päätökset tulivat voimaan.

Korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta syyt laskevalle trendille ovat erityisesti seuraavat:

1. Opiskelijalle koituvat ylimääräiset taloudelliset kustannukset
2. Opiskelijoiden paine valmistua tiukassa määräajassa
3. Vaikeus saada liikkuvuusjakso osaksi tutkintoa
4. Erossa olo perheestä

SYLin näkemyksistä liikkuvuusjaksojen kasvattamisen keinoista voi lukea SYLin ja SAMOKin yhteisestä liikkuvuusohjelmasta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä.

Lisätietoja:

Yuri Birjulin
Kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija
040 0174913
yuri.birjulin@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.