SYL lausui yhteishallintolain uudistuksesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto jätti tänään lausuntonsa ympäristöministeriölle uuden yhteishallintolain luonnoksesta. Yhteishallintolaissa säädetään julkisesti tuettujen vuokra-asuntojen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista ja asukasdemokratiasta. Niiden joukkoon kuuluvat myös opiskelija-asunnot.

SYL korostaa lausunnossaan 1990-luvun alussa laaditun lain nykyaikaistamisen tarvetta erityisesti opiskelija-asuntoyhteisöjen näkökulmasta. Lausunnossa toivotaan säilytettäväksi asukkaiden edustajien vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantioikeutta, mutta toisaalta korostetaan, että näiden on toteuduttava oikealla vaikuttamisen tasolla. Tavoitteena on oltava järkevästi toteutettu ja toimiva tapa toteuttaa asukasdemokratiaa. Esimerkiksi asukaselinten toimikausien määrämittaisuus nostettiin esiin opiskelija-asukkaille hankalana yksityiskohtana, sillä opiskelijoiden vuokrasuhteet ovat usein melko lyhyitä.

Uutena avauksena SYL ehdottaa muun muassa asukkaiden edustajien vaikuttamis- ja tiedonsaantioikeutta vuokra-asuntoyhteisöjen energia- ja ilmastoystävällisyyteen ja sen parantamiseen. Nykyisin asukkaiden kiinnostus oman kulutuksen ja asumisen jalanjäljestä on kasvanut ja siksi siihen vaikuttamisen mahdollisuuksien kirjaaminen yhteishallintolakiin on perusteltua.

 

Koko lausunto on luettavissa täällä:

Lausunto yhteishallintolain uudistuksesta

Sakari Tuomisto
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (toimeentulo, asuminen), vanhempainvapaalla

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.