SYL lausui yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muutoksesta

SYL lausui pyydettynä opetus- ja kulttuuministeriölle luonnoksista yliopisto- ja ammattikorkeakoululakien muuttamisesta. Kyseessä on ammatillisen toisen asteen koulutuksen reformiin liittyvät liitelait. Ammatillista koulutusta koskevassa laissa ei enää säädettäisi ammatillisen perustutkinnon suoritusajasta, joten kelpoisuussäännöksestä poistettaisiin samalla vaatimus siitä, että ammatillisen perustutkinnon tulee olla vähintään kolmevuotinen. Ammatillisten perustutkintojen laajuus olisi ehdotetun ammatillista koulutusta koskevan lain mukaan nykytilaa vastaavalla tavalla 180 osaamispistettä.

SYL kannattaa esitettyjä muutoksia.

SYL_launsunto_yliopistolain muutos

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.