SYL on feministinen järjestö. Deal with it.

AVOIN KIRJE

Heikki Koponen
Heikki Koponen, SYL:n pj 2016

22.11.2016

Liittokokouksessamme viikonloppuna SYL:lle hyväksyttiin uusi linjapaperi. Lopputulos, johon linjojen kanssa pääsimme, ylitti omat odotukseni täysin. Paperissa asemoidumme laaja-alaisena nuoren sukupolven äänenkannattajana ja otamme meille perinteisten teemojen lisäksi laajasti kantaa esimerkiksi koulutuksen saavutettavuuteen, sosiaaliturvan järjestämiseen, verotukseen, yhdenvertaisuuteen ja ympäristökysymyksiin.

 Nuorilla menee Suomessa huonommin kuin pitkään aikaan, minkä olemme SYL:ssakin panneet huolestuneina merkille. Nuoren sukupolven elinkaaritulot ovat ensimmäistä kertaa jäämässä jälkeen edellisen sukupolven tuloista, ja syrjäytyneiden nuorten määrä kasvaa kasvamistaan.

Nykyisten ja tulevien yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointi ja etu ovatkin jatkossa vahvasti sidoksissa koko nuorten sukupolven etuun. Jos syrjäytymiskehitystä ei käännetä, joutuvat entistä harvemmat hartiat vastaamaan hyvinvointivaltion rahoittamisesta. Jos peruskouluilta leikataan, kärsitään sen seurauksista koko koulutuspolun varrella yliopistoja myöten. Jos me nuoret emme käytä yhteistä ääntä kestävän eläkejärjestelmän puolesta, ei meistä kukaan saa tulevaisuudessa eläkettä.

Nuoren sukupolven äänenkannattaminen tarkoittaa siis myös sitä, ettemme toimi pelkkänä yliopisto-opiskelijoiden edunvalvojana, vaan pyrimme katse horisontissa varmistamaan, että kaikki nuoret Suomessa pysyvät kelkassa. Tämän lähestymistavan ottaminen edellyttää tietenkin korkeakoulusektorin ulkopuolelle ulottuvia linjavetoja, ja näistä linjoista liittokokous viikonloppuna viisaasti päätti.

Liittari oli monin paikoin huomattavasti edistyksellisempi kuin me hallituksessa uskalsimme pohjaesitystä laatiessamme olla. Liittarissa kannaksemme tuli esimerkiksi, että osaltaan ilmastonmuutosta torjuakseen yliopistojen tulisi luopua fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista sijoituksistaan. Liittarin henkenä kaiken kaikkiaan oli raikas idealismi, joka ehkä ajoittain SYL:n toimistolla pääsee reaalipolitiikan myllerryksessä unohtumaan.

Yksi kiinnostavista keskusteluista käytiin SYL:n arvoista, jotka muotoutuivat lopulta seuraavanlaisiksi:

SYL on:

 • intohimoinen sivistyksen puolestapuhuja.
  • Sivistys on avarakatseisuutta sekä taitoa kuunnella, luoda, oppia ja ymmärtää. Koulutus ja opiskelijoiden toiminta ovat olennainen osa jatkuvasti elävää sivistyksen ihannetta.
 • rohkea edelläkävijä.
  • Edelläkävijyys on vanhan haastamista ja uuden luomista. Opiskelijat rakentavat ennakkoluulottomasti parempaa huomista.
 • laaja-alaisen kansainvälisyyden edistäjä.
  • Akateemisessa yhteisössä ihmiset kohtaavat yli rajojen. Aito kansainvälisyys edellyttää yhteiskunnalta monimuotoisuutta ja syrjimätöntä kulttuurien kohtaamista.
 • yhdenvertaisuuden puolustaja.
  • Yhdenvertaisuus on vahvan ja hyvinvoivan yhteiskunnan perusta. Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään ja vaikuttaa yhteisiin asioihin kykyjensä mukaan ja taustoistaan riippumatta. SYL on täten feministinen järjestö.

Arvot pysyivät liittokokouksessa jotakuinkin hallituksen pohjaesityksen mukaisina. Loppuun kuitenkin äänestettiin yleiskokouksessa lisäys “SYL on täten feministinen järjestö”. Muutamat kokousedustajat pitivät puhujanpöntöstä ansiokkaita puheenvuoroja tätä lisäystä puolustaen, ja kirjaus äänestettiin lopulta linjapaperin osaksi.

Linjapaperiin on lähes joka kappaleeseen tavalla tai toisella kirjoitettu sisään ajatus yhdenvertaisuuden tärkeydestä. Se on ollut keskeinen ohjaava ajatus linjapaperia kirjoitettaessa. Kuitenkin tuo viimeinen lisäys ja sanan feminismi käyttö laukaisi lauantai-iltana internetissä vihan ja törkyviestien aallon. Pahimmillaan nähtiin kamalia henkilökohtaisia uhkauksia.

SYL:n politiikka on ollut vuosikausia feminististä, mutta kun sana feminismi lausuttiin ääneen, provosoituivat internetin syvät syöverit pyhään raivoon. Netin keskustelupalstoille jätetyistä kommenteista huokui perinpohjainen viha feministejä kohtaan, ja feministinen SYL oli silmänräpäyksessä muuttunut vastenmieliseksi pahuuden pesäksi.

Vihaiset viestit kohdistettiin pääasiassa kirjausta yleiskokouksessa puolustaneille, ja myös liiton ensi vuodelle valitut uudet toimijat saivat osansa. Vihaviestejä kuitenkin yhdisti, että suuri valtaosa niistä kohdistettiin naisiin. Ei siis esimerkiksi minuun, liiton puheenjohtajaan, joka vastaan liiton poliittisesta linjasta. Vaan nimenomaan mitä törkeimmillä tavoilla liikkeen piirissä toimiviin naisiin.

Linjapaperissa feminismin konteksti on yhdenvertaisuus SYL:n arvona. Feminismi ei ole naisten hyökkäys miehiä vastaan. Feminismi on yhteinen vaatimus siitä, että kaikilla tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet ja oikeudet.

Vaikka tämä on kai sanomattakin selvää, SYL feministisenä järjestönä ajaa yhtä lailla kaikkien sukupuolten yhdenvertaista kohtelua. Linjapaperissa puhutaan esimerkiksi työelämän palkkatasa-arvosta työelämän keskeisenä yhdenvertaisuuskysymyksenä. Toisaalta tänä vuonna olemme käyttäneet lukuisia huolestuneita puheenvuoroja nuorten miesten syrjäytymisestä ja vaatineet ongelmaan puuttumista. Tämä tuntuu menevän netin keskustelupalstoilla toisiaan raivoon kiihottavilta kirjoittelijoilta tarkoituksella yli hilseen.

SYL on feministinen järjestö täysin pystypäin. Puolustamme jatkossakin yhdenvertaisuutta kaikessa työssämme. SYL tuomitsee yksiselitteisesti ja jyrkästi vihapuheen kaikissa muodoissaan, ja sen sijaan toivotamme kaikki tervetulleiksi seuraavaan liittokokoukseen keskustelemaan yhteisistä asioista ja linjanvedoista. Törkeästi delegaattien ja ensi vuoden toimijoiden kimppuun hyökänneille terveisiä, että “parhaista paloista” on tehty ilmoitukset poliisille.

Olen äärimmäisen ylpeä valinnoista ja linjanvedoista, jotka liittarissa tehtiin. Ne jäävät elämään vuosiksi tästä eteenpäin. Kiitos siis siitä koko kokousporukalle!

Heikki Koponen

Puheenjohtaja
Suomen ylioppilaskuntien liitto

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.