SYL: Opiskelijoiden siirto yleiseen asumistukeen on askel oikeaan suuntaan

Kannanotto, julkaisuvapaa 1.9.2016

Suomen ylioppilaskuntien liitto kiittää hallitusta päätöksestä siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin. Siirron myötä vähäiset asumisen tuet kohdistuvat pääsääntöisesti eniten niitä tarvitseville. Yleisen asumistuen piiriin siirtyminen ei kuitenkaan saa monimutkaistaa tuen hakemista. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on oltava yksilökohtainen ja yksinkertainen asumistukijärjestelmä.

“Opiskelijoiden tuen siirto samaan järjestelmään muiden asumistukia saavien kanssa on askel oikeaan suuntaan. Kiitos tästä kuuluu koko hallitukselle. Me SYL:ssa ja ylioppilaskunnissa olemme innolla mukana myös lain toimeenpanovaiheessa. On tärkeää, että etuuden hakeminen on opiskelijoille vaivatonta. Etuusjärjestelmän tulee ottaa huomioon opiskelijaelämän omaleimaisuuden kuten vaihtelevat tulot ja asumismuodot”, toteaa SYL:n puheenjohtaja Heikki Koponen.

SYL on kuitenkin erityisen huolissaan perheellisten opiskelijoiden toimeentulotilanteesta opintotukeen kohdistuneiden leikkausten ja asumistukisiirron jälkeen. Perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa rokottavat opintorahan leikkauksen lisäksi opintolainan määrän kasvusta johtuvat toimeentulotuen menetykset. Lisäksi yleiseen asumistukeen siirtymisen yhteydessä tapahtuvan tuen myöntämisehtojen muuttuminen aiheuttaa keskimäärin muutaman kymmenen euron menetykset asumistukituloissa. SYL toivookin, että perheellisten opiskelijoiden taloudelliseen ahdinkoon herättäisiin ennen kuin on liian myöhäistä.

“Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt jo viime vuosikymmenellä, että toimiin opiskelijaperheiden toimeentulon parantamiseksi on ryhdyttävä. Nyt on korkea aika siirtyä sanoista tekoihin. Koulutuksen ja työelämän tasa-arvon sekä suomalaisen perhepolitiikan näkökulmasta on surkeaa, että lapsien hankkiminen opiskeluaikana tehdään taloudellisesti lähes mahdottomaksi”, Koponen vaatii.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Heikki Koponen, +35844 906 5007, etunimi.sukunimi@syl.fi

Sosiaalipoliittinen sihteeri Silja Silvasti, +35844 515 2233, etunimi.sukunimi@syl.fi

 

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.