SYL vaatii opintolainojen anteeksi antamista

Joulun odotus on ollut opiskelijoille synkkää aikaa. Eduskunta on päättänyt leikkauksista opintorahaan ja asumistukeen, jotka tulevat leikkaamaan opiskelijoiden rahamuotoisista etuuksista lähes viidesosan vuoteen 2027 mennessä. Tänään monella opiskelijalla on myös opintolainan koronmaksupäivä. Korko on useilla moninkertainen viime vuodentakaiseen verrattuna.

Joululahjalistalla Suomen ylioppilaskuntien liitolla on pikaisia toimenpiteitä opintolainan turvallisuuden parantamiseksi. Opintolainakanta on noin nelinkertaistunut menneiden kymmenen vuoden aikana ja yliopistosta valmistuneiden lainamäärät ovat nousseet keskimäärin yli 22 000 euroon. Korkojen noustessa myös opintolainan korkojen ja lyhennysten kanssa vaikeuksiin joutuvien määrä on lähtenyt nousuun. Ennätysmäärä opintolainaa on sen seurauksena tänä vuonna siirtynyt valtion maksettavaksi takausvastuusaatavana.

Opiskelijoiden nopeasta velkaantumisesta on kasvamassa räikeä sukupolvipoliittinen ja yhteiskunnallinen ongelma. Velkamäärät ovat kasvaneet niin suuriksi, että niillä voi olla vaikutuksia valmistuneiden elämänpäätöksiin kuten asunnon hankkimisen ja perheen perustamisen mahdollisuuteen. Kokonainen sukupolvi joutuu aloittamaan työuraansa pitkältä takamatkalta ja syvästä velkakuopasta.

”Valmistuneiden opintolainan määrä on hurja ja se tulee entisestään kasvamaan, ellei opiskelijoiden rahallisia etuuksia vahvisteta. Opintolainan turvallisuutta täytyy siksi parantaa. Keinoja siihen on useita. Viime kädessä on voitava puhua myös opintolainojen anteeksi antamisesta”, SYLin puheenjohtaja Lotta Leinonen taustoittaa.

Suomen ylioppilaskuntien liitto vaatii opintolainan maksuvapautusten ja perinnästä luopumisen nykyisin kireiden ehtojen madaltamista. Toimenpiteiden tarve on akuutti, jotta korkoriskin ja kasvavien lainamäärien taakka ei estäisi kohtuuttomasti velkavaikeuksiin joutuneen opiskelijan tai vastavalmistuneen elämän rakentamista ja hankalasta tilanteestaan selviämistä. Ei ole kohtuullista, että pienituloiseksi jäävä jää vuosikausiksi kiinni opintovelkaan, jota hän ei käytännössä pysty ehkä milloinkaan maksamaan takaisin.

SYL on lisäksi esittänyt opintolainalle valtion tarjoamaa korkosuojaa sekä korkoavustuksen ehtojen keventämistä, jotka ovat saaneet kannatusta myös päätöksentekijöiden keskuudessa. Korkoavustusta voitaisiin parantaa esimerkiksi korottamalla avustuksen tulorajoja, keventämällä ja joustavoittamalla hakukäytäntöä ja pidentämällä sen kestoa viidestä lukukaudesta kymmeneen.

Joululahjaksi Suomen ylioppilaskuntien liitto vaatii seuraavia muutoksia:

  • Opintolainan korkosuojan selvittämistä ja käyttöönottoa
  • Korkoavustuksen tulorajojen korottamista ja sen keston pidentämistä viidestä lukukaudesta kymmeneen
  • Opintolainojen takausvastuusaatavien maksuvapautuksen ja perinnästä luopumisen edellytysten keventämistä erityisesti pienituloisten, perheellisten, työttömien ja työkyvyttömien kohdalla

Lisätietoja:

Lotta Leinonen
Puheenjohtaja
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Tyvärr finns detta ställningstagande bara på finska.
Unfortunately, this statement is available only in Finnish.

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.