SYL vaatii: opiskelijat työsuhteeseen yliopistoihin

Opiskelijoiden toimeentulo on lähempänä vitsiä, mielenterveyskriisi on syvempi kuin koskaan ja tuen tarpeeseen ei vastata. Samaan aikaan Suomi tarvitsee kasvavassa määrin korkeakoulutettuja vastaamaan osaajapulaan ja tulevaisuuden tarpeisiin. Yhtälö on haastava mutta ratkottavissa. Jotta SYLin ulostulot eivät keskittyisi vain haasteiden esiintuomiseen, haluamme tarjota oman ratkaisumme tilanteen korjaamiseen:

Tehdään opiskelijastatuksesta työsuhde yliopistoon.

Opiskelu on jo pitkään sanoitettu opiskelijan työksi ja sitähän se myös on: tiedeyhteisön jäseninä opiskelijat myös itse tuottavat uutta tietoa ja vievät sitä myös eteenpäin yhteiskunnan eri toimijoille työllistyessään valmistumisen jälkeen. Näemme työsuhteen olevan erinomainen lääke moneen ongelmaan.

1. Palkkaus kuntoon

Suomessa jokaisella on (tai ainakin pitäisi olla) oikeus tulla työllään toimeen. Opiskelijathan eivät tule toimeen lainkaan. Näin saataisiin tämäkin ratkottua. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) voi siirtää opintotuen talousarviomomentin suoraan yliopistojen perusrahoituksen puolelle, jolloin yliopistot voivat omasta pussistaan työntekijöille maksaa palkat. Ateriatuki voidaan samaan syssyyn muuttaa lounaseduksi. Opiskelijoiden velkaantuminen saadaan samalla taitettua, koska eihän työstä mitään lainaa vastikkeeksi anneta vaan ihan ehtaa kahisevaa rahulia.

2. Työterveys pelittämään

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu myös työterveyden järjestäminen ehkäisevine palveluineen, jotka nykyisellään loistavat resurssihaasteiden vuoksi poissaolollaan. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) toimisi erinomaisesti tämän palvelun tuottajana. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksut voidaan siirtää työnantajan ongelmaksi, jolloin pienituloiset opiskelijat säästäisivät myös näihin kuluvat pennosensa.

3. Mielenterveyskriisistä hyvinvoinnin huipulle

Sen lisäksi, että työnantajalla tulee olla varhaisen puuttumisen suunnitelma, on sairaslomat hallinnollisesti huomattavasti helpompia, jos sairastunut on työntekijä opiskelijan sijaan. Kukaan ei ole vastuussa opiskelijan hyvinvoinnista, mutta työnantaja on vastuussa työntekijästään. Opiskelijan tukipalvelut saattavat myös olla täysin hukassa, mutta työnantajalla taas on velvollisuus tarjota työnohjausta ja auttaa työntekijää kasvattamaan ammatti-identiteettiään ja kasvamaan osaksi yhteisöään. SYLin haave hyvinvointi-indikaattorista yliopistojen rahoitusmallissa voisi saada aivan uutta potkua, jos sitä mittaamalla saataisiin myös työntekijöiden saikut vähenemään.

4. Työajat kuntoon ja lomat käyttöön

”Syöttöporsas-gateksi” edennyt kysymys opiskelijoiden oikeudesta lomaan on vihdoin ratkaistu: työntekijöillä on oikeus lomaan, vaikka opiskelijalla ei. Esitämme, että jokaista viiden opintopisteen suoritusta kohtaan opiskelija kerryttäisi 2,5 vuosilomapäivää. Lomat edesauttavat palautumista ja siten myös tukevat opiskelijan oppimista ja ajallaan valmistumista. Työaikojen seurannalla ja työajoista kiinni pitämällä voitaisiin pitää huoli myös siitä, ettei täysipäiväisen opiskelun ohella tarvitsisi hankkia elantoa toisaalla viikkotuntien kasvaessa hälyttävän korkeiksi – ainakaan ilman kunnollisia ylityökorvauksia.

5. Kunnon infra työn tueksi

Toimivat laitteet, kunnolliset ja terveyttä edistävät työskentelytilat sekä muut opiskeluun tarvittavat fasiliteetit ovat monelle opiskelijalle haave vain. Työsuhteessa tämäkin ongelma olisi työnantajan, sillä jokaiselle työntekijälle tulee tarjota edellä mainitut työskentelyn edellytykset. Tiedostamme toki SYLissä, ettei rahoitusvajeesta kärsivät yliopistot nyt varsinaisesti ole tässä asiassa parhaiten kunnostautuneita muutenkaan – mutta ehkä yli 130 000 uutta työntekijää auttaisivat paineen luomisessa tähänkin kysymykseen! Ja niin kauan kun työskentelytiloja ei näy, saamme yksiömme nurkat ainakin työhuonevähennyksen piiriin.

Rakennemuutos opiskelijuudesta työntekijäksi on helppo toteuttaa, sillä nykyisiä systeemejä voidaan soveltaa osana uudistusta. Esitämme, että työehdoista käytäisiin pikimmiten neuvottelut opiskelijoiden ja yliopistojen välillä, ja että työehdoista sovitaan valtakunnallisesti liittotasolla. SYL on valmis kutsumaan yliopistojen edustajat neuvottelemaan työehdoista Lapinrinteelle – ehkä jo seuraavat opiskelijavalinnat ovatkin työhaastatteluja!

Lisätietoja:

Lotta Leinonen
SYLin puheenjohtaja
044 906 5004

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.