SYL:n ja SAMOK:n liittokokousten kannanotto: Opiskelijaliikkeen teesit hallituksen puoliväliriiheen

Kannanotto Tampereella 24.11.2012

Kaikkia Suomen korkeakouluopiskelijoita edustavat Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kokoontuivat liittokokouksiinsa Tampereella 23.-24.11. Opiskelijaliike kokoontui ensimmäistä kertaa samanaikaisesti ja samaan paikkaan päättämään tulevien vuosien toiminnastaan. Liittokokoukset päättivät lähettää tasavallan hallitukselle yhteiset terveiset hallitusohjelman puolivälitarkastelua silmällä pitäen.

YTHS-malli laajennettava kaikille korkeakouluopiskelijoille

Korkea-asteella opiskelevien opiskeluterveydenhuolto tulee toteuttaa YTHS-mallilla. Opiskelijaliitot näkevät, että YTHS on järkevin taho järjestämään yhdenvertaiset ja ennaltaehkäisevät opiskeluterveydenhuollon palvelut korkea-asteen opiskelijoille, ja sillä on paras asiantuntemus tähän tehtävään. Nykyisessä mallissa  ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollossa on vakavia puutteita jotka tulevat ilmi STM:n 3.9.2012 julkaisemasta Opiskeluterveydenhuollon selvityksestä.

Kaikkien korkea-asteen opiskelijoiden tulee osallistua tasapuolisesti yhteisen korkea-asteen opiskeluterveydenhuollon järjestelmän ylläpitämisen kustannuksiin ja opiskelijoiden rahoitusosuuden kerääminen tulee toteutua ennustettavalla tavalla. Järjestelmään panostetaan riittävällä julkisella rahoituksella, jotta laadukas ja kattava palvelutaso säilytetään. YTHS -mallin laajentaminen ammattikorkeakouluopiskelijoille tulee toteuttaa hallitusti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, eikä se saa heikentää opiskelijoiden terveydenhoitopalveluja.

Opintotukea kehitettävä vastuullisesti

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että opintotuki sidotaan indeksiin 1.9.2014 alkaen. Kevään budjettiriihessä tulee varata määrärahat opintotuen indeksiin sitomiseen. Opintotuki on tällä hetkellä ainoa vähimmäisetuus, joka ei seuraa elinkustannusten kehitystä. Opintotuen indeksiin sitominen parantaa opiskelijan opiskeluaikaista toimeentuloa, koska tällöin opintorahan taso seuraa yleisen hintatason ja kulutusverojen nousua. Opintotuen indeksiin sitominen myös yhdenvertaistaa opintotuen asemaa muihin sosiaalietuuksiin nähden.

Lisäksi opiskelijajärjestöt huomauttavat, että ainaisesta opintotuen rakenteellisesta kehittämisestä eli opiskelijoiden toimeentulolla leikkimisestä on päästävä eroon. Opintotuen rakenteeseen on pelkästään 2000-luvun aikana tehty useita muutoksia, joista viimeisimmät ovat tulleet voimaan vasta syksyllä 2011. Jatkuvat opintotukeen kohdistuvat rakenteelliset muutokset eivät anna mahdollisuutta arvioida ja seurata jo tehtyjen kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia opiskelijoiden käyttäytymiseen ja toimeentuloon opiskeluaikana. Opintotuki on sosiaalietuus ja on vastuutonta, että hallitukset jatkuvasti muuttavat opintotuen rakennetta ja sen ehtoja. Opiskelijajärjestöt peräänkuuluttavat uudenlaista suhtautumista opintotukea käsiteltäessä.

Todellista kansainvälistymistä maksujen sijaan

Korkeakouluilla on Suomessa ollut mahdollisuus periä kokeiluluonteisesti lukukausimaksuja ulkomaalaisilta opiskelijoilta vuodesta 2010 alkaen. Arviointiraporttien perusteella kokeilu on epäonnistunut: suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistyminen ei ole kehittynyt eivätkä korkeakoulut ole halunneet osallistua tai kyenneet osallistumaan kansainvälisille korkeakoulutusmarkkinoille.

Maksuton koulutus on suomalaisen korkeakoulutuksen kiistämätön kilpailuetu. Kokeilu sen sijaan on tuottanut korkeakouluille tappiota ja lisää hallintoa. Suomessa on 110 maksavaa opiskelijaa, ja näistäkin 98 saa apurahaa: maksavia opiskelijoita on siis 12, koko maassa. Aalto-yliopistoa koskevassa analyysissä todettiin, että valituista opiskelijoista ne tulevat, jotka saavat apurahan – ne eivät tule, jotka joutuisivat maksamaan. Sama tosiasia on havaittu Tanskassa ja Ruotsissa.

Lukukausimaksukokeilusta on luovuttava. Lukukausimaksujen sijaan olisi järkevämpää keskittyä siihen, miten tutkinto-opiskelijat voisivat jatkossa integroitua paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Jarno Lappalainen, puheenjohtaja

Matti Parpala, pääsihteeri

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Elin Blomqvist, puheenjohtaja

Jani Hyppänen, pääsihteeri

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jarno Lappalainen (SYL), p. 044 906 5007, jarno.lappalainen@syl.fi

puheenjohtaja Elin Blomqvist (SAMOK), p. 050 389 1000, elin.blomqvist@samok.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.