SYL:n liittokokous: Eettisyys on koulutusviennin selkäranka

Kannanotto 22.11.2014

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous toteaa, että koulutuksen tulee aina olla eettistä toimintaa, joka perustuu arvoihin ja päämääriin, joita koulutuksella halutaan edistää. Esimerkiksi yliopistojen eettisiä lähtökohtia ovat yliopistolain mukaan tutkimuksen ja opetuksen vapauden suojeleminen. Laki vaatii yliopistojen noudattavan eettisiä periaatteita tutkimuksessa ja koulutuksessa. SYL:n liittokokouksen mielestä nykyisessä koulutusvientiä ja koulutuksen kaupallistumista koskevassa retoriikassa tämä perusajatus on unohdettu.

Liittokokous linjaa, että ihmisarvo, sivistys, vapaus, yhdenvertaisuus ja demokratia sekä koulutuksen saavutettavuus ja opiskelijalähtöisyys ovat eettiset perusarvot, joiden kunnioittamisen ja edistämisen varaan hyväksyttävä suomalainen koulutusvienti rakentuu. Sellainen maailmalla kaupattava koulutus, jossa näihin arvoihin ei ole sitouduttu, ei ansaitse suomalaisen koulutuksen nimeä eikä brändiä, oli koulutuksen järjestäjä minkämaalainen tahansa.

Akateeminen vapaus, koulutuksen saavutettavuus sosioekonomisesta asemasta riippumatta ja opiskelijalähtöisyys opetuksen järjestämisessä ovat suomalaisen koulutuksen laadun kansainvälisesti ainutlaatuiset tunnuspiirteet. Näiden piirteiden varaan suomalaisen koulutuksen brändi on rakennettava.

Liittokokous kannustaa suomalaisia yliopistoja kehittämään koulutusvientiä ja vaatii kaikkia suomalaisia koulutusvientitoimijoita sitoutumaan yllä mainittuihin arvoihin sekä edistämään eettisen koulutusviennin brändiä.

Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokous kokoontuu Espoon Korpilammella pe-la 21.-22.11.2014.

puheenjohtaja Piia Kuosmanen, p. 044 906 5007
koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki p. 041 515 2230, etunimi.sukunimi@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.