SYL:n liittokokous: Järjestelmä saa tehdä virheitä, nuori ei?

Kannanotto 19.11.2011

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan esitystä korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta. Työurien pidentämiseksi ja korkeakoulujen hakijasuman purkamiseksi OKM esittää kaksivaiheista uudistusta, jonka jälkimmäisessä vaiheessa vaalikauden lopussa korkeakoulujen pääsykokeissa jaettavat paikat rajattaisiin uusille ylioppilaille ja muille, jotka eivät vielä ole aloittaneet yliopisto-opintoja. Tämä tarkoittaisi sitä, että ne, jotka ovat aloittaneet opintonsa tai jo valmistuneet, eivät voisi vaihtaa alaa tai laajentaa ja syventää osaamistaan.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous pitää esitystä huolestuttavan jäykkänä ja kiireellä toteutettuna. Korkeakoulujen päävalintojen rajaaminen pelkästään ilman opiskelupaikkaa oleville ei suinkaan purkaisi nykyistä ylioppilassumaa, vaan pikemminkin rankaisisi nuoria pieleen menneistä koulutusvalinnoista. Ongelmaa korostaa alle 25-vuotiaita koskeva pakkohakujärjestelmä, joka työmarkkinatuen ulkopuolelle jäämisen uhalla velvoittaa nuoret hakemaan vähintään kolmeen ammatilliseen koulutusohjelmaan vuodessa.

Muutokset vaativat korkeakouluilta täysin uusien erillisvalintamenettelyjen luomista, jotta perustellut alanvaihdot olisivat edelleen mahdollisia.  Suunnitellussa uudistuksessa hakijoiden tulisi käyttää useimpien yliopistojen joko vaillinaisia tai kokonaan puuttuvia erillisvalintamenettelyitä opiskelemaan päästäkseen.  Väärälle alalle eksyneet opiskelijat päätyvät umpikujaan, jossa on pakko joko keskeyttää opinnot tai valmistua epämieluisalle alalle. Kumpikaan tulos ei ole valtion rahojen tehokasta käyttöä.

Korkeakoulujen tulee kehittää erillisvalintajärjestelmiään merkittävästi. Muutoin päävalintojen rajaamisesta seuraa vakavia oikeusturvaongelmia. Tällä hetkellä esitetty järjestelmä pakottaa ottamaan vastaan ensimmäisen tarjotun opiskelupaikan, ja varapaikkoja tarjotaan sitä mukaa kuin niitä vapautuu. Eri aikaan tehdyt ja erilaiseen tietoon perustuvat valinnat johtavat hakijoiden eriarvoiseen asemaan ja taktikointiin paikan vastaanotossa. Pahimmillaan tämä johtaa ylimääräisiin välivuosiin unelmien opiskelupaikkaa odotellessa. Lisäksi ensimmäisen opiskelupaikan valinnan merkitys kasvaa, mikä suosii niitä, joilla on kulttuurista pääomaa koulutusvalinnan tekemiseen: koulutuksen periytyvyys kasvaa entisestään. Järjestelmä saa siis tehdä virheitä, mutta nuori ei.

Jotta Suomesta tulisi maailman osaavin kansa, nuorille on annettava mahdollisuus erehtyä. SYL edellyttää lakien valmistelijoilta sekä eduskunnalta malttia, kun nuorilta ollaan sulkemassa ovia.

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous

Hyvinkäällä 19.11.2011

Lisätietoja:
koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki, p. 041 515 2230, jarmo.kallunki@syl.fi

Liittokokous on Suomen ylioppilaskuntien liiton ylin päättävä elin, jossa ovat edustettuina kaikki Suomen 17 ylioppilaskuntaa. SYL:n liittokokous kokoontuu Hyvinkäällä Hotelli Rantasipi Sveitsissä pe–la 18.–19. marraskuuta.

www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.