SYL:n liittokokous: Maahanmuuttajataustaisten ja pakolaisten on päästävä korkeakouluun!

Kannanotto 21.11.2015

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous korostaa koulutuksen tärkeyttä sekä maahanmuuttajataustaisille nuorille että Suomeen tuleville pakolaisille. SYL vaatii hallitukselta toimenpiteitä ja riittäviä resursseja koulutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus Suomen korkeakouluopiskelijoista on häpeällisen pieni. Eurostudent-tutkimuksen mukaan Suomi on samalla tasolla muun muassa Unkarin ja Romanian kanssa maahanmuuttajataustaisten nuorten pääsyssä korkeakoulutukseen. Tämä on huolestuttavaa, sillä tasa-arvoinen ja saavutettava koulutus on suomalaisen yhteiskunnan kulmakivi. Opiskelijoiden tulisi heijastaa paremmin maamme väestörakennetta.

SYL on huolestunut siitä, ettei maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten suomalaisten koulutustason kasvattamiseksi ole tehty riittävästi toimenpiteitä. Yhteiskunnallisen keskustelun maahanmuuttajien korkeakoulutukseen pääsystä pitäisi olla laajaa, sillä maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat aliedustettuina jo toisen asteen koulutuksessa.

Euroopan komission selvitysten mukaan mm. kymmenet tuhannet syyrialaiset korkeakouluopiskelijat ovat joutuneet jättämään opintonsa kesken maassaan riehuvan sisällissodan takia. Epätoivo ja toimettomuus luovat otollista maaperää radikalisoitumiselle, minkä torjumiseksi koulutus on paras keino myös eurooppalaisten opetusministerien mielestä, kuten 17.3.2015 annetusta Pariisin julistuksesta käy ilmi. Vaikka suurin avun tarve on konfliktimaissa ja niiden lähialueilla, on hallituksen varmistettava resurssit sille, että pakolaisille voidaan tarjota mielekkäitä kouluttautumismahdollisuuksia myös Suomessa.

SYL on ilahtunut opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen toimista kotoutumisen helpottamiseksi koulutuksen avulla. Tätä työtä tulee jatkaa aktiivisesti eri tahojen yhteistyönä. SYL vaatii, että turvapaikanhakijoiden pääsyä korkeakouluun ja työelämään tuetaan muun muassa valmentavilla opintokokonaisuuksilla ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista helpotetaan.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Jari Järvenpää            Juha Töyrylä
puheenjohtaja            pääsihteeri

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kaksipäiväinen liittokokous järjestetään Espoon Korpilammella pe–la 20.–21. marraskuuta. Liittokokous käyttää ylintä päätösvaltaa, ja valitsee SYL:lle uuden puheenjohtajan ja kuusi muuta hallituksen jäsentä ensi vuodelle sekä linjaa ensi vuoden tavoitteista ja toiminnasta.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jari Järvenpää, p. 044 906 5007

kansainvälisten asioiden sihteeri Cecilia Pellosniemi, p. 041 515 2225

etunimi.sukunimi@syl.fi

Opiskelijan paremman huomisen puolesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on Suomen suurin yliopisto-opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö ja se edustaa noin 132 000 opiskelijaa. Järjestön tehtävänä on edistää opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia, opiskelijan asemaa yliopistoyhteisössä ja yhteiskunnassa sekä kansainvälisessä toiminnassa.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.