Toimintasuunnitelma 2017 – Askelmerkit tulevaisuuteen

SYL:n liittokokous järjestetään Korpilammella 18.-19.11.2016. Liittarin hyväksyttävänä on tavanomaisten dokumenttien lisäksi liiton kokonaisuudessaan uudistettu poliittinen linjapaperi, joten luvassa lienee joka tapauksessa kiinnostava ja intensiivinen kokous. Tavalliseen tapaan kokous käsittelee myös liiton toimintasuunnitelmaa ensi vuodeksi. Esityksen toimintasuunnitelmaksi voit lukea liittokokous sivultamme.

Hallituksen esitys sisältää ainoastaan neljä projektia, joita kaikkia toteuttamaan on ajateltu koottavan SYL:n perinteisiä sektorirajoja leikkaavat tiimit, joita resursoitaisiin vastaavasti enemmän kuin tosun käsittäessä useampia projekteja. Toimintasuunnitelman tausta-ajatuksena on ollut koota projekteja, jotka vahvistavat tavalla tai toisella liiton pitkän aikavälin toimintaedellytyksiä. Kolme esitetyistä projekteista on uusia, ja yksi projekti jatkaa viime liittokokouksen päättämällä tavalla tänä vuonna aloitettua projektia.

Yksi projekteista kohdistuu liittoon itseensä. Opiskelijoiden yhteinen ylioppilasliike -projektin tavoitteena on vahvistaa ylioppilasliikkeen kykyä palvella jäsenistöään tehokkaasti ja vaikuttavasti. Projektissa keskitytään hiomaan liikkeelle nykyaikaisia, nopeita toimintamalleja sekä toisaalta kehittämään yhdessä liikkeen jäsenpalvelutoimintaa.

Kahdella projekteista pyritään vastaamaan tunnistettuihin trendeihin ja muutospaineisiin. Parempaa tulevaisuupolitiikkaa -projektilla luodaan edellytyksiä osoittaa politiikkatoimien vaikutuksia eri sukupolviin, minkä tarkoituksena on vahvistaa kykyämme ohjata julkista huomiota nuorten hankalaan asemaan mentäessä kohti eduskuntavaaleja 2019. Oppia ikä kaikki -projektilla puolestaan tiedostetaan työelämän murroksen aiheuttama muutospaine elinikäistä oppimista tukeviin rakenteisiin, ja pyritään hankkiutumaan uskottavaksi asiantuntijaksi elinikäiseen oppimiseen liittyvässä keskustelussa.

Neljännellä projektilla, joka on jatkoa tänä vuonna käynnistetylle kv-opiskelijoiden työllistymisprojektille, pyritään vaikuttamaan kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen helpottamiseksi. Projektilla jatketaan tänä vuonna hyvin käynnistynyttä hanketta erityisesti SYL:lle ominaisen edunvalvonnan keinoin, siinä missä tänä vuonna painopiste on ollut yritysyhteistyössä ja viestinnässä.

Toimintasuunnitelma 2017 muodostaa mielestämme kunnianhimoisen mutta realistisen kokonaisuuden. Ehdotetut projektit muodostaisivat vuoden 2017 toiminnalle hyvän rungon, ja ne voidaan toteuttaa tehokkaasti SYLliläisten muodostamissa tiimeissä. Odotamme siis Lapparilla kiinnostuksella, mitä liittokokous toimintasuunnitelman osalta päättää!

Heikki Koponen

SYL:n puheenjohtaja

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.