Toisten kynnys on edelleen korkeampi kuin toisten

Kirjoittaja on viime toimikauden KENKKU-jäsen.

 

Vaikka yliopiston pääovien kynnys tuntuu joskus maanantaiaamuisin lähes ylitsepääsemättömältä, opiskelusi tuskin jää siitä kiinni. Suomessa esteettömyyttä ja erilaiset oppimistapoja on alettu huomioimaan vähitellen paremmin ja paremmin, vaikka onhan täälläkin vielä tällä saralla tehtävää. Osassa kehittyviä maita esteettömät luokkahuoneet tai joustavat opinnot ovat kuitenkin vielä vasta alkutekijöissään. Kaikki lähtee siitä, että paikallisilla opiskelijoiden vammaisjärjestöillä on mahdollisuus ja riittävät resurssit ajaa asiaansa.

Etiopia on Afrikan toiseksi väkirikkain valtio. Sen talous on nousussa ja Etiopiassa on panostettu huomattavasti sosiaaliseen kehitykseen. Tämän ansiosta Etiopiassa onkin tehty huimia harppauksia myös koulutussektorilla ja nykyään jo 90 % sekä tytöistä että pojista aloittaa koulunkäynnin. Vaikka koko väestöä tarkastellessa ollaan jo melko hyvissä lukemissa, ollaan vammaisten lasten kohdalla vielä todella kaukana siitä: heistä vain 3 % pääsee edes aloittamaan koulussa. Heidän määränsä on vielä alhaisempi, kun katsotaan ylempiä luokka-asteita tai yliopisto-opiskelijoita.

Vammaisten opiskelijoiden määrää yliopistoissa vähentävät paitsi esimerkiksi taloudelliset vaikeudet, myös se, ettei monilla yliopistoilla ole valmiuksia opettaa heitä. Lisäksi heidän pääainevalintansa on usein melko rajoittunut: monissa yliopistoissa vammaisopiskelijoita ohjataan aktiivisesti opiskelemaan vain erityistarpeisiin liittyviä opintoja. Näitä ja monia muita vammaisten opiskelijoiden kohtaamia haasteita on huomioitu myös esimerkiksi Etiopian opetusministeriössä, joka on asettanut tavoitteeksi vammaisopiskelijoiden määrän kasvattamisen kaikilla koulutustasoilla. Työ on kuitenkin hidasta, eivätkä asenne- tai muutkaan muutokset tapahdu yhden yön aikana.

Tätä työtä on omalta osaltaan ollut tukemassa myös suomalainen kansalaisjärjestö Kynnys ry. Kynnys ry on monipuolinen vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö, joka toimii niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Etiopiassa Kynnys ry on toiminut yhdessä Ethiopian Center for Disability and Development -nimisen (ECDD) järjestön kanssa vuodesta 2016 yhteisen projektin merkeissä. Projektilla on tuettu vammaisia opiskelijoita yliopistoissa ja sitä on rahoitettu Suomen ulkoministeriön tuella. Projektin aikana on ehditty tekemään jo paljon. Esimerkiksi erilaisia koulutuksia on järjestetty niin vammaisille opiskelijoille kuin heidän opettajilleen sekä muille yliopistojen työntekijöille. Lisäksi on muun muassa koulutettu opiskelijajärjestöille esteettömyydestä ja inklusiivisuudesta, hankittu tarvittavia esteettömyyttä tukevia apuvälineitä yliopistoihin ja järjestetty työpajoja liittyen esimerkiksi työnhakuun pian valmistuville vammaisopiskelijoille.

Hyvin onnistunut yhteishanke loppuu kuitenkin jo vuoden 2018 jälkeen, kun hankesykli tulee päätökseen. SYL ja Kynnys ry hakevat yhdessä ECDD:n kanssa rahoitusta ulkoministeriöltä, jotta samantyyppinen hanke voitaisiin käynnistää Etiopiassa heti 2019 alussa. Tässä myös sinä voit olla mukana! Tule mukaan joukkorahoituskampanjaan, jolla kerätään muun muassa omavastuuosuutta tälle hankkeelle. Kynnyksen viilaaminen matalammaksi ei ole koskaan ollut helpompaa!

 

J. Hakanen,

viime toimikauden KENKKU-jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.