Tröskeln är fortfarande högre för vissa

Författaren var medlem i KENKKU under den sista mandatperioden.

 

Tröskeln till universitetets huvudingång kan ibland kännas oöverkomlig på måndagsmorgnar men den är ändå knappast ett riktigt hinder för dina studier. I Finland har vi så småningom börjat uppmärksamma tillgänglighet och olika inlärningssätt allt bättre, även om det förstås finns arbete kvar att göra även på den här punkten. I en del utvecklingsländer är tillgängliga klassrum och flexibla studier dock bara i startgroparna ännu. Allt hänger på att lokala handikapporganisationer för studerande har möjligheter och tillräckligt med resurser för att agera för sin sak.

Etiopien är den näst mest folkrika staten i Afrika. Etiopiens ekonomi är på väg upp och landet har gjort betydliga satsningar på social utveckling. Tack vare det här har Etiopien gjort enorma framsteg även inom utbildningssektorn. Numera börjar redan 90 procent av både flickor och pojkar sin skolgång. Även om Etiopien är uppe i riktigt goda siffror sett ur hela befolkningens synvinkel, är utvecklingen långt ifrån lika positiv när det kommer till barn med funktionsnedsättningar: endast 3 procent av dem kommer ens så långt att de börjar i skolan. Siffran är ännu lägre då vi ser på högre årskurser eller universitetsstuderande.

Förutom till exempel ekonomiska orsaker minskar antalet studerande med funktionsnedsättningar vid universiteten även därför att många universitet inte är kapabla att ge dem undervisning. Dessutom är deras val av huvudämne ofta ganska begränsat: vid många universitet handleds studerande med funktionsnedsättningar aktivt enbart mot studier i anslutning till specialbehov. De här och andra utmaningar som studerande med funktionsnedsättningar möter har även beaktats till exempel inom Etiopiens utbildningsministerium som har satt ett mål om att öka antalet studerande med funktionsnedsättningar på alla utbildningsnivåer. Arbetet går dock långsamt, och förändringar i bland annat attityder sker inte över en natt.

Det här arbetet har för egen del också stötts av den finländska medborgarorganisationen Tröskeln rf (Kynnys ry). Tröskeln rf är en mångsidig organisation för mänskliga, grundläggande rättigheter för personer med funktionsnedsättningar som är aktiv såväl i Finland som utomlands. I Etiopien har Tröskeln rf samarbetat med organisationen Ethiopian Center for Disability and Development (ECDD) inom ett gemensamt projekt sedan år 2016. Projektet stöder universitetsstuderande med funktionsnedsättningar och har finansierats med stöd av Finlands Utrikesministerium. Projektet har redan åstadkommit mycket under den tid som det pågått. Olika utbildningar har till exempel hållits för såväl studerande med funktionsnedsättningar som deras lärare och annan personal vid universiteten. Dessutom har bland annat studentorganisationer utbildats i tillgänglighet och inklusivitet, det har införskaffats sådana hjälpredskap som behövs för att stöda tillgängligheten vid universiteten och organiserats workshoppar i till exempel arbetssökande för studerande med funktionsnedsättningar som snart blir utexaminerade.

Det mycket lyckade gemensamma projektet avslutas dock efter 2018 då projektcykeln når sitt slut. FSF och Tröskeln rf ansöker tillsammans med ECDD om finansiering från Utrikesministeriet så att vi skulle kunna starta ett liknande projekt i Etiopien redan i början av 2019. Här kan också du vara med! Delta i gräsrotsfinansieringskampanjen och samla bland annat in självriskandelen för det här projektet. Det har aldrig varit enklare att sänka tröskeln!

 

J. Hakanen,

KENKKU-medlem i sista terminen

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.