Työpaikkailmoitus: Etsimme koulutuspolitiikan asiantuntijan sijaista!

Etsimme

KOULUTUSPOLITIIKAN ASIANTUNTIJAN

työvapaan sijaista kokoaikaiseen ja määräaikaiseen työsuhteeseen huhtikuusta 2022 kesäkuuhun 2023.

 

SYL on ainutlaatuinen työpaikka, jossa voit laajentaa omaa asiantuntijuuttasi, vahvistaa verkostojasi ja kehittyä rohkeaksi vaikuttajaksi. Koulutuspolitiikan asiantuntijan tehtävä on vaativa, mikä tarkoittaa vastuuta oman työn suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tarvetta hahmottaa laajoja kokonaisuuksia.

Vuosina 2022–2023 SYL tulee tekemään aktiivista eduskuntavaalivaikuttamista, joten etsimme tehtävään henkilöä, jolla on näkemyksellisyyttä opiskelijoiden paremman huomisen edistämisestä, jolle vaikuttamistyö on tuttua ja jolla toivomme olevan jo verkostoja politiikassa.

Työnkuvan ytimessä ovat korkeakoulutuksen laatu ja kehittäminen, elinikäinen oppiminen sekä työelämään ja opintojen suorittamiseen liittyvät kysymykset kuten opiskelun sujuvoittaminen ja opiskelijan oikeusturva. Tarkemmat sisällöt muotoutuvat kahden koulutuspolitiikan asiantuntijan tehtävien välillä kummankin asiantuntijan kiinnostukset huomioiden. Koska kyseessä on määräaikainen sijaisuus, katsomme eduksi opiskelijaliikkeen ja keskeisten substanssikysymyksien tuntemisen. Asiantuntijuuden kannalta keskeistä on myös uteliaisuus, analyyttisyys ja kyky oppia lisää asiantuntijuuden kannalta keskeisistä teemoista.

Tehtävään kuuluu lausuntojen, taustapaperien ja poliittisten tavoitteiden valmistelua, erilaisiin työryhmiin osallistumista, tulevaisuuden korkeakoulutuksen visiointia, vaikuttamisen suunnittelua ja toteuttamista, sidosryhmien ja päättäjien tapaamisia, hallituslaisten tukemista vaikuttamistyössä sekä omasta työstä viestimistä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja ylioppilaskuntiin. Asiantuntijan rooli vaatii joustavaa, ennakkoluulotonta ja lämminhenkistä suhtautumista uusiin tuttavuuksiin, erinomaisia yhteistyötaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sillä osa työpareista vaihtuu vuosittain hallitustoiminnan määräaikaisuuden takia. Tehtävässä onnistuminen edellyttää hyviä itsensä johtamisen ja projektinhallinnan taitoja, kykyä priorisoida työtehtäviä sekä intoa viestiä työstäsi. Edellytämme hyvää suomen kielen taitoa ja kykyä viestiä sujuvasti myös englanniksi. Ruotsin kielen taidon katsomme eduksi. Toivomme myös, että olet suorittanut korkeakouluopintoja.

Kaipaamme myös uutta jäsentä rentoon ja kunnianhimoiseen yhteisöömme. Toivomme, että haluat tulla aktiiviseksi osaksi työporukkaa ja sylliläisten joukkoa, lähteä silloin tällöin mukaan aftereille ja jakaa työkavereillesi kissavideosuosikkisi tai huonoimmat vitsisi.

 

Me olemme

 • rento ja kunnianhimoinen työyhteisö täynnä kivoja työkavereita
 • 14 ylioppilaskuntaa ja noin 130 000 yliopisto-opiskelijaa edustava järjestö
 • tehokas edunvalvoja sekä rohkea yhteiskunnallinen vaikuttaja
 • reilu ja vastuullinen työnantaja
 • kiinnostuneita opiskelijan paremmasta huomisesta, suomalaisesta ja eurooppalaisesta koulutus- ja sosiaalipolitiikasta, työelämäkysymyksistä sekä kestävästä kehityksestä.

Haluamme tarjota sinulle

 • tukea ammattilaisena kasvamisessa
 • monipuolista kokemusta
 • mielenkiintoisen, itsenäisen ja haastavan tehtävänkuvan
 • rennon, mutta tarmokkaan työyhteisön ja 16 kivaa työkaveria
 • palkkaluokan SYL 4 (2 596,43 €/kk) mukaista palkkaa mahdollisine koulutus- ja kokemuslisineen. SYL:ssä TES:n mukainen kokoaikainen työaika on 32,5 tuntia viikossa.
 • erittäin hyvät työsuhteen edut.

 

Hallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Suomen ylioppilaskuntien liittoon sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@syl.fi viimeistään torstaina 7.4.2022 klo 17.00.

 • Hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiat:
 • Varsinainen hakemusteksti, jossa kerrot, miksi juuri sinä olisit erinomainen valinta tähän tehtävään. Toivomme, että erityisesti kuvaat hakemuksessasi sitä, millainen vaikuttaja olet.
  Ansioluettelo.

Haastattelut järjestetään Helsingissä maanantaina 11.4. ja tiistaina 12.4. Työ alkaa perehdytyksellä mieluiten jo huhtikuun aikana.

Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. SYL toteuttaa rekrytoinnissaan positiivisen erityiskohtelun periaatetta. Positiivista erityiskohtelua sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Tällä hetkellä sijaisuutta hoitava asiantuntija Rättyä päätettiin vakinaistaa SYL:n koulutuspolitiikan asiantuntijaksi Kykkäsen siirryttyä kohti uusia mahdollisuuksia.

 

Lisätietoja

Sonja Raitamäki
pääsihteeri
040 741 1251
sonja.raitamaki@syl.fi

Heidi Rättyä
koulutuspolitiikan asiantuntija
041 515 2231
heidi.rattya@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.