Unifi ja SYL: Opiskelijoiden hyvinvointierojen kasvaminen pandemian jatkuessa on estettävä

Yliopistot ja ylioppilaskunnat ovat ryhtyneet toimiin, joilla turvataan opiskelijoiden jaksamista pandemian ja etäopiskelun aikana. Vuoden aikana on ollut huomattavissa opiskelun ja kuormituksen kasautumista ja hyvinvointierojen kasvua. Osa opiskelijoista suoriutuu poikkeusoloissa jopa tehokkaammin kuin tavallisesti, mutta toiset ovat vaarassa pudota kyydistä.

“Tämä on huolestuttava trendi, johon pitää puuttua. Poikkeukselliset olosuhteet ja nopeasti lisääntynyt etäopetus ovat haastaneet opiskelijoiden itseohjautuvuuden taitoja. Meidän on varmistettava, että sujuva opiskelu oman jaksamisen ehdoilla on mahdollista ihan kaikille myös pandemian jatkuessa,” toteaa Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin puheenjohtaja Keijo Hämäläinen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI julkaisi marraskuun alussa ensimmäiset tulokset kyselystä, jossa selvitettiin kevään poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vaikutuksia. Tulosten perusteella pandemia ei ole toistaiseksi merkittävästi hidastanut opintoja, vaikkakin tässä on eroja yliopisto- ja koulutusaloittain. Tämä kertoo, että yliopistojen siirtyminen etäopetukseen keväällä onnistui hyvin ja opiskelun sujuvoittamiseksi on tehty oikeita ratkaisuja.

Opintopistemäärät eivät kuitenkaan kerro, kuinka suurta ponnistusta niiden kerryttäminen on vaatinut tai miten opiskelijat nyt jaksavat. Opiskelijoilta kerätyn palautteen mukaan yhteisön puuttuminen ja oppimisympäristön muutos heikensivät opiskelumotivaatiota. Tähän puuttumiseksi tulee kiinnittää huomiota paitsi opintojen ohjaukseen, oppimisympäristöjen toimivuuteen ja opetuksen järjestämiseen myös yhteisöllisyyteen, Unifi ja Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL katsovat. THL:n tuore asiantuntijaraportti kertoo, että korona-aikana yksinäisyyttä ovat kokeneet etenkin nuoret ja korkeasti koulutetut.

“Koko yliopistoyhteisön tehtävä on varmistaa, että kukaan ei joudu ratkomaan jaksamiseen liittyviä ongelmia yksin. Erityisen tärkeää on, että tuki saavuttaa myös sellaiset opiskelijat, jotka eivät omin voimin jaksa hakea apua. Arviointi osoittaa, että erityisryhmille kohdistettuja tukitoimia tarvitaan vielä nykyistä enemmän ja yhdenvertaisuuteen on tärkeää kiinnittää huomiota. On varmistettava, että kukaan ei jää uupumuksensa kanssa yksin ja kaikki pidetään yliopistoyhteisön arjessa mukana,” sanoo Suomen ylioppilaskuntien liiton SYL:n puheenjohtaja Tapio Hautamäki.

Yliopistot, ylioppilaskunnat ja opiskelijaterveydenhuolto ovat jo ottaneet käyttöön monia toimia, joilla opiskelijoiden hyvinvointia voidaan turvata. Erityistä huomiota on kiinnitetty uusien opiskelijoiden tukemiseen ja verkko-ohjauksen lisäämiseen. Yhteisöllisyyttä, opiskelumotivaatiota ja itseohjautuvuutta edistetään. Lisäksi on valmisteltu lakimuutokset ehkäisemään opintotuen vähenemistä niillä, joille poikkeusolot ovat hidastaneet opintopisteiden kertymistä. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö tukee yliopistoja eritysavustuksilla ohjauksen järjestämiseksi ja opiskelijahyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Unifi ja SYL tahtovatkin rohkaista kaikkia opiskelijoita katsomaan tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

“Yhdessä pystymme selviytymään pandemian haasteista ja keksimään keinoja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Osaava henkilöstö, taitavat opiskelijat ja vahva opetuksen laatu antavat meille erinomaiset edellytykset kurkottaa kohti tulevaa: rakentaa tasa-arvoisia opintopolkuja, jotka huomioivat etäopetuksen riskit ja mahdollisuudet, sekä pitää huolta koko yliopistoyhteisön hyvinvoinnista,” Hämäläinen toteaa.

“Uskon, että yliopistoyhteisössä opitaan paljon tämän vuoden tuomista muutoksista ja hyvistä kehityssuunnista sekä haasteista. Ylioppilasliikkeessä panostamme jatkossakin opiskelijoiden tukemiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen,” toteaa Hautamäki.

 

Lisätietoja:

Keijo Hämäläinen
Puheenjohtaja
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
puh. 040 0247 435
keijo.hamalainen@jyu.fi

Ainomaija Rajoo
Koulutuspolitiikan asiantuntija
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
puh. 041 515 2231
ainomaija.rajoo@syl.fi

Tapio Hautamäki
Puheenjohtaja
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
puh. 044 906 5007
tapio.hautamaki@syl.fi

 

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.