Uraseurannan edut ja miksi kyselyyn kannattaa vastata?

Monen yliopistosta valmistuneen postilaatikko kolisi ennen vuodenvaihdetta. Oma alma mater lähestyi kirjeellä, jossa kysellään kaikennäköistä omista opinnoista ja valmistumisen jälkeisestä työurasta. Mutta mistä ihmeestä on kyse? Miksi tämän pitäisi kiinnostaa kyselyn saavien lisäksi myös nykyopiskelijoita?

Kyse on valtakunnallisesta uraseurannasta, jossa selvitellään yliopistosta valmistuneiden maisterien (ja farmaseuttien ja lastentarhanopettajien) kokemuksia työelämästä valmistumisen jälkeen. Kysely (pdf) kattaa monenlaisia teemoja, aina työsuhteiden määrästä siihen, miten itse kokee oman työelämänsä sujuneen. Tausta-ajatuksena on kerätä tietoa yliopistosta valmistuneiden urapolusta viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Vastaavaa tietoa ei muuten ole saatavilla: vaikkapa Tilastokeskuksen rekisteritieto ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, joihin uraseuranta antaa vastauksia. Seuraa kolme eri tapaa, jolla uraseurantatietoa hyödynnetään – ja minkä takia siihen kyselyyn todella kannattaa vastata.

Uraseurantatieto on avuksi opintojen kehittämisessä. Yliopistoissa tehdään jatkuvasti työtä koulutuksen kehittämisen eteen, ja uraseuranta auttaa hahmottamaan paremmin, miten koulutus näkyy sen suorittaneiden (työ)elämässä. Niin akateemisen kuin hallinnollisenkin puolen henkilökunta pystyy hyödyntämään kyselyvastausten sisältöjä omassa työssään. Tiedosta on hyötyä ohjausta kehitettäessä, opetussuunnitelmia uudistettaessa, harjoitteluja suunniteltaessa ja vaikka missä muussa.

Uraseurantatiedosta on hyötyä opiskelijallekin. Monelta alalta yliopistossa ei välttämättä valmistu tiettyyn ammattiin, ja voi olla vaikeaakin hahmottaa oman työuransa mahdollisuuksia. Uraseurantojen tulokset auttavat hahmottamaan oman alan tyypillisiä urapolkuja ja avaavat ehkä ihan uusiakin näköaloja oman urapolun rakentumiseen. Pelkästään koonnit datasta ovat jo mielenkiintoisia, kuten vaikkapa Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston esimerkit näyttävät. Asia vielä erikseen ovat uraseurantatiedon pohjalta laaditut työkalut oman osaamisen hahmottamiseen ja urapohdintaan, kuten vaikkapa tuore urapolulla.fi -palvelu.

Uraseurantatieto auttaa myös yliopistoon hakijaa tekemään ratkaisuja. Hakuvaiheessa voi olla hyvinkin hankala hahmottaa yliopistomaailman kiemuroita, kun koulutusohjelmat ja oppiaineet tuntuvat vierailta, eikä kokonaiskuvaa tahdo syntyä. Opinto-ohjauksen ja muun opastuksen lisäksi voi käyttää vaikkapa loistavaa toissa.fi -palvelua, johon on koottu jalostetun uraseurantatiedon lisäksi myös valmistuneiden kertomuksia omasta työstään ja urapolustaan. Töissä.fi on varmasti avuksi myös korkeakouluissa jo opiskeleville oman uran suuntaa pohtiessa.

Lisäksi uraseurantatiedosta on hyötyä monennäköisille tahoille, jotka seuraavat ja ovat mukana kehittämässä suomalaista korkeakoulutusta. Uraseurannan antama kuva korkeakoulutettujen työurien kehityksestä, työllistymisen laadusta ja töissä tarvittavasta osaamisesta parantaa käsitystämme korkeakoulutuksesta ja auttaa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Joten: kun aika tulee, niin uhraathan aikaasi parikymmentä minuuttia kyselyn täyttämiseen 🙂 Siitä hyötyvät yliopistot, opiskelijat ja kaikki muutkin. Sillä välin kannattaa käydä tutustumassa yllä oleviin palveluihin – kenties löydät kaverin urakertomuksen tai saat ihan uuden idean siitä, mihin työtehtäviin koulutuksellasi voisi ryhtyä.

 

Tapio Heiskari

SYL:n koulutuspolitiikan asiantuntija

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.