FÖRDELAR MED KARRIÄRUPPFÖLJNINGEN OCH VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT SVARA PÅ ENKÄTEN?

Många personer som har utexaminerats från universitetet fick post före årsskiftet. Det egna universitetet, det vill säga alma mater, skickade ett brev med frågor om studierna och karriären efter avlagd examen. Vad i all världen är det fråga om? Varför skulle både de personer som får enkäten och nuvarande studerande vara intresserade av den?

Det är fråga om en nationell karriäruppföljning där man undersöker vilka arbetslivserfarenheter magistrar (och farmaceuter och barnträdgårdslärare) har efter avlagd universitetsexamen. Enkäten (på finska) (pdf) omfattar många teman från antalet anställningar till hur personen själv upplever sin karriär. Idén bakom enkäten är att samla information om karriärutcveckling av de personer som fem år tidigare avlade universitetsexamen. Annars finns motsvarande information inte tillgänglig: till exempel Statistikcentralens registerdata svarar inte på alla frågor som karriäruppföljningen gör. Nedan följer tre sätt hur data från karriäruppföljningen används – och varför det verkligen lönar sig att svara på enkäten.

Data från karriäruppföljingen hjälper att utveckla utbildningen. Vid universiteten arbetas kontinuerligt för att utveckla utbildningen. Karriäruppföljningen hjälper att få en bättre bild av hur utbildningen manifesteras i (arbets)livet för de personer som avlagt examen. Såväl akademisk och administrativ personal kan använda informationen från enkäten i sitt arbete. Informationen är till nytta för att utveckla vägledning, förnya undervisningsplaner, planera praktik och mycket annat.

Data från karriäruppföljningen är nyttiga för studerande. Många universitetsutbildningar är inga yrkesutbildningar, och det kan vara svårt att få en bild av vilka möjligheter som finns i arbetslivet. Resultaten av karriäruppföljningen hjälper oss att förstå de typiska karriärvägarna i den egna branschen och öppnar kanske helt nya perspektiv på den egna karriärvägen. Sammanställningar av data är i sig intressanta, såsom exempel från Helsingfors universitet och Åbo universitet visar. På basis av data från karriäruppföljningen skapades det särskilda verktyg för att förstå den egna kompetensen och fundera på den egna karriären, såsom den aktuella webbtjänsten urapolulla.fi (på finska).

Data från karriäruppföljningen hjälper universitetssökande att fatta beslut. I ansökningsskedet kan det vara mycket svårt att förstå universitetsvärldens slingrande turer. Utbildningsprogram och -ämnen känns främmande och det är svårt att få en helhetsbild. Utöver studievägledning och annan vägledning kan vi använda den utmärkta webbtjänsten toissa.fi där det finns både bearbetade data från karriäruppföljningen och där utexaminerade personer berättar om sina arbeten och sina karriärvägar. Webbtjänsten toissa.fi hjälper säkert även studerande vid högskolorna när de funderar på sina egna karriärer.

Dessutom är data från karriäruppföljningen till nytta för många sektorer som följer upp och utvecklar finländsk högre utbildning. Karriäruppföljningen ger en bild av hur de högutbildades arbetskarriärer utvecklas, kvalitet på sysselsättningen och vilken kompetens som behövs i arbetslivet. Den här bilden förbättrar vår uppfattning om högre utbildning och hjälper att svara på framtida utmaningar.

När det blir aktuellt, offra tjugo minuter av din tid för att fylla i enkäten. Universiteten, studerandena och alla andra har nytta av att du svarar på enkäten. Bekanta dig med ovanstående webbtjänster – du hittar kanske kompisens berättelse om sin karriär eller får en ny idé om vilka arbetsuppgifter som passar din utbildning.

 

Tapio Heiskari

Sakkunnig inom utbildningspolitik på FSF

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.