Vastuullisuutta, hallitus! – Yritysvastuudirektiivi saatava läpi tällä parlamenttikaudella

Euroopan unionin yritysvastuudirektiivi on etenemässä nyt kolmikantaneuvottelun jälkeen EU:n neuvoston äänestykseen, johon eduskunnan suuri valiokunta päättää Suomen kannan tämän viikon torstaina.

Jo vuonna 2018 SYL yhdessä yli sadan järjestön ja yrityksen kanssa aloitti kampanjan, jossa vaadittiin, että Suomeen säädetään ihmisoikeuksia koskeva yritysvastuulaki. Laki velvoittaisi yritykset paitsi selvittämään ihmisoikeusvaikutuksensa myös vähentämään ja välttämään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia. Tämä jäi toteuttamatta viime hallituskaudella, ja yhtenä perusteena todettiin, että koko EU:n laajuinen yritysvastuudirektiivi tulee kattamaan saman sääntelytarpeen. Joulukuussa 2023 Euroopan unionissa parlamentti ja neuvosto saavuttivat pitkien neuvottelujen jälkeen sovun yritysvastuudirektiivistä.

Nyt hallitus on esittänyt, että voisi pidättäytyä direktiivistä äänestämisestä, mikä neuvostossa tulkitaan samaan tapaan kuin vastaan äänestäminen. Perusteluissa näyttää siltä, että vain joukkokanteiden mahdollistaminen ja todisteiden esittämisvelvollisuus voisivat pidättää Suomen äänestämästä direktiivin puolesta. Tämä on vastuutonta, sillä yritysvastuudirektiivi on yksi tehokkaimmista tavoista saada yritysten ja muun yhteiskunnan tavoitteet linjaan ihmisoikeuksien turvaamiseksi ja ilmastokatastrofin välttämiseksi.

Todisteiden esittämisvelvollisuuden kohdalla huoli esimerkiksi yrityssalaisuuksien näkökulmasta on ymmärrettävää. Kuitenkin esittämisvelvollisuuden laajentaminen on tärkeää, jotta uhrien kanteet ylipäätään voisivat menestyä tuomioistuimissa. Uhreilta ei voida edellyttää yritysten sisäisten konsernirakenteiden ja sääntelyn tuntemista. Lisäksi direktiivissä on monin tavoin rajattu, miten ja missä laajuudessa tietoja voidaan velvoittaa esittämään. Tämän lieventäminen vesittää koko direktiivin vaikuttavuutta. EU:n yhteismarkkinoiden intresseissä on, että direktiivi tukee vihreää siirtymää. Markkinadynamiikat ja muodostuvat käytänteet kyllä pitävät huolen, etteivät nämä direktiivin huolenaiheet rapauta koko yhteismarkkinoiden kilpailukykyä.

Ryhmäkanne mahdollistaisi oikeudenmukaisemman ja taloudellisemman prosessin uhreille ja oikeusjärjestelmälle. Nykyinen lainsäädäntö ei tarjoa riittäviä keinoja massiivisten oikeustapausten uhrien oikeusturvan varmistamiseen. Hallituksen perusteet, joilla direktiiviä vastustetaan, puolestaan viittaavat tämän poikkeamiseen nykyisistä oikeusrakenteista. Erityisesti suurten monikansallisten yritysten kohdalla yhteinen ryhmäkanteeseen perustuva malli on monin tavoin perusteltu. Nyt direktiivissä olevat kirjaukset uhrien oikeussuojan parantamisesta ovat Euroopan unionin perusoikeusviraston suositusten mukaisia.

Sääntelyn lieventäminen ja vesittäminen toimii direktiivin tavoitteita vastaan. Yritystoiminnan tulee olla vastuullista, eikä vastuuttoman toiminnan tule kannattaa. Ei voi olla niin, että sääntely ajaa vastuuttomasti toimivia yrityksiä vain piilottelemaan toimintaansa enemmän. Olivatpa vastustuksen taustalla olevat argumentit mitä tahansa oikeusteknisten huolien ja ammattiyhdistyksille työkalujen antamisen välillä, on direktiivin vastustaminen tässä kohdassa käsittelyä vastuutonta.

EU-vaalit ovat tulossa jo kesäkuussa, joten aika saada direktiivi läpi käy vähiin.

 

Tyvärr finns denna blogg bara på finska.
Unfortunately, this blog is available in Finnish only.

Jaakko Sirén
Koulutuspolitiikka (opiskelijavalinnat, avoin yliopisto, jatkuva oppiminen, koulutuksen laatu, opintoasiat), ESU, ilmastopolitiikka

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.