YTHS – opiskelijoiden aloitteesta osaamiskeskukseksi

Vierasblogin kirjoittajat Tapani Kunttu & Kristina Kunttu

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä on tunnustettu asema opiskeluterveydenhuollon asiantuntijana, mikä näkyy uusimmassa kehitysvaiheessa – laajenemisessa ammattikorkeakouluopiskelijoihin. Taustalla on pitkä ja monivaiheinen historia, jossa opiskelijat itse ja SYL ovat olleet monessa roolissa. Omien terveyspalvelujen puolustaminen on ollut tärkeää niin 1970-luvun kuin 2010-luvun terveydenhuoltopoliittisissa suhdanteissa.

Ylioppilaiden keuhkotarkastukset 1930-luvulla virittivät opiskelijoiden keskuudessa ajatuksen omista laajoista terveyspalveluista, sillä terveydenhoitopalvelut olivat vielä 1930- ja 1940-lukujen Suomessa riittämättömiä ja hajanaisia. SYL:n terveydenhuoltotoimisto avasi ovensa sotien jälkeen talvella 1946. Tavoite oli korkealla: ylioppilaiden terveydenhuolto tulisi kehittää sellaiseksi, että se kelpaisi maan rajojen sisällä esimerkiksi muille. Yhdeksän vuotta myöhemmin terveyspalvelut erotettiin SYL:n toiminnasta itsenäiseksi säätiöksi, mutta ylioppilaskunnat ja SYL säilyttivät vahvan edustuksen YTHS:n hallinnossa ja työryhmissä.

YTHS:n työtä ja toimintaa seurattiin SYL:ssä huolella ja toisaalta SYL:n kannanottoja ja julkilausumia luettiin tarkasti säätiön johdossa.  SYL piti osaltaan huolen kehityksen oikeasta suunnasta. Esimerkiksi vuonna 1969 se totesi liittokokouksen ponnessaan, että

Terveydenhoitosäätiössä on toiminnan painopistettä pyrittävä jatkuvasti kehittämään niille lohkoille, jotka palvelevat opiskelijoiden erityistarpeita ja joiden osalta yleinen terveydenhuolto on puutteellisin.

Palvelut muotoutuivat noudattaen kullekin ajalle ominaisia terveydenhuoltopalveluja – kuitenkin niin, että ylioppilaille haluttiin tarjota parasta! Opiskelijoiden toiveet ja vaikutus palveluihin ovat näkyneet niin ehkäisevän mielenterveystyön alkamisessa ja ehkäisypillerikysymyksessä 1960-luvun lopussa kuin vaatimuksissa eri paikkakuntien tasaveroisista palveluista 2000-luvulla.

Nuoren opiskelijaväestön valveutuneisuus sai YTHS:n tarttumaan 1970-luvulla sähköisten terveyspalvelujen kehittämiseen ensimmäisten joukossa Suomessa. Sähköiseen sairauskertomukseen siirryttiin vuosituhannen vaihteessa. Digitaalista terveysviestintää tarjottiin jo 1990-luvun alussa yhteistyössä opiskelijoiden kanssa!

YTHS on ollut suomalaisen opiskeluterveydenhuollon suunnittelun ytimessä vuoden 1969 Opiskelijoiden terveydenhuoltokomitean työskentelystä alkaen. Komiteassa määriteltiin ensimmäistä kertaa kansalliset opiskeluterveydenhuollon tavoitteet ja sisältö. Ne kumpusivat pitkälti YTHS:n työstä. Opiskeluterveydenhuollon päämäärät ja tuolloin määritellyt toimintamuodotkin ovat säilyneet varsin samankaltaisina ja siirtyneet lainsäädäntöön. STM:n vuoden 2005 Opiskelijaterveydenhuollon kehittämistyöryhmän muistion kiteytys YTHS:n merkityksestä on kuvaava:

YTHS:ää voidaan pitää kansallisena opiskeluterveydenhuollon osaamiskeskuksena.

Ajatus osaamiskeskuksesta on vanha ja kummunnut säätiön roolista ensimmäisenä, ja pitkään ainoana, opiskelijoiden terveydenhuoltoon erikoistuneena palvelujen tarjoajana. Se on kehittänyt toimintatapoja ja tuottanut tietoa hyödyntämään kansallisia terveyspalveluja.

YTHS on terveysjärjestönä vastannut julkisen vallan odotuksiin tuloksellisesta toiminnasta ja ammattimaisesta terveyspolitiikasta. Aiheetta YTHS ei ole saanut paikkaa vuonna 2017 ilmestyneessä Sata innovaatiota Suomesta -teoksessa!

YTHS:n juhliessa opiskeluterveydenhuollon 50-vuotista taivalta tammikuussa 1982 SYL:n tuolloinen sosiaalipoliittinen sihteeri Päivi Mononen-Kauppinen esitti tervehdyksessään toiveen, että:

50 vuoden kuluttua voitaisiin vielä kirjoittaa kullalla ja hopealla uusien polvien tietoisuuteen autonomisen YTHS:n 100-vuotishistoriikki, jossa vielä rohkeasti katsotaan tulevaisuuteen ja ollaan vastaanottamassa uusia haasteita.

Toive on toteutunut: historia on kirjoitettu ja YTHS on rohkeasti vastaanottanut uudet haasteet!

 

Kirjoittajat:

Tapani Kunttu, VTL (FM), historioitsija-tietokirjailija,

Kristina Kunttu, LT, dos., senioritutkija YTHS, tietokirjailija

 

Tapani Kunttu & Kristina Kunttu: YTHS – edelläkävijä. 90 vuotta opiskelijan terveyden ja opiskelukyvyn hyväksi. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2021. 641 s.

Teos luettavissa verkossa (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.