KD ei ole opiskelijoiden kannalta järjen ääni

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kirjoittaa ennen eduskuntavaaleja puolueiden vaaliohjelmista blogit, joissa ohjelmien risuja ja ruusuja tarkastellaan opiskelijoiden näkökulmasta. Nyt vuorossa on kristillisdemokraatit.

KD:n vaaliohjelma jättää huolen, onko korkeakouluopiskelijoiden aseman parantaminen tai koulutus kristillisdemokraateille prioriteetti.

Perheellisten opiskelijoiden toimeentulo muiden edelle

KD:n vaaliohjelmassaan esittämät tavoitteet opiskelijoiden toimeentulon kehittämisestä ovat vähäisiä. Vaaliohjelmassa mainitaan vain kaksi kertaa opintotuki, mutta sekin vain perheellisten opiskelijoiden yhteydessä. KD haluaa nostaa opiskelijaperheiden opintotuen vuositulorajoja. On kuitenkin muistettava, että tulorajojen vuositulorajojen nosto ei ole valtiolle ilmaista, vaan voi maksaa jopa 260 miljoonaa euroa.

Eurostudent-tutkimuksen (2019) mukaan perheellisistä opiskelijoista 55 prosenttia elättävät lapsensa opintolainalla, sillä opintoraha ja asumistuki ovat riittämättömiä. KD:n ehdotus opintotuen vuositulorajojen nostamisesta on työpoliittinen tavoite eikä todellisuudessa auta perheellisten opiskelijoiden haastavaa taloudellista tilannetta.

Opiskelijoiden asumistuen heikentäminen ei ole fresh

Risuja KD saa myös vaaliohjelman kirjauksesta siirtää opiskelijat takaisin erilliseen asumisen tukeen. Olemme tulkinneet kirjauksen viittaavaan aiemmin käytössä olleeseen opintotuen asumislisään Opiskelijoiden taloudellista ahdinkoa ei auta KD:n linjaukset mittavista leikkauksista. Kyseinen siirto on pahimmillaan 264 euron kuukausitason leikkaus yksin asuvalle opiskelijalle. KD:n esittämät leikkaukset asumistukeen olisivat tuhoisia pienituloisille opiskelijaperheille ja opiskelijoille.

SYL näkee, että esityksemme korottaa opintorahan tasoa 100 eurolla ja pitää opiskelijat yleisessä asumistuessa vastaisi parhaiten myös KD:n huoliin.

Tahtotilana mielenterveyskriisin ratkaiseminen

Kristillisdemokraatit tuovat ohjelmassaan vahvasti esiin huolensa nuorten mielenterveydestä. KD haluaa helpottaa pääsyä psykoterapiaa kevyempiin mielenterveyspalveluihin, kuten lyhytterapioihin. Lisäksi KD haluaa tuoda terapiatakuun kaikille ikäryhmille. Terapiatakuun tarkoituksena on taata potilaalle neljässä viikossa psykoterapeuttiseen hoitoon. Erityisen tervetullut uudistus mielenterveyskriisin ratkaisuun olisi KD:n kannattama psykoterapeuttikoulutuksen säätäminen maksuttomaksi.

Laadukasta koulutusta ja kansainvälisiä tekijöitä

Ruusuja KD saa siitä, että aloituspaikkoja halutaan lisätä työvoimapula-aloille, kuten sosiaali- ja terveysaloille sekä varhaiskasvatukseen. KD myös haluaa pitää kiinni koulutuksen laadusta ja saavutettavuudesta, hienoa! SYL näkisi tavoitteen toteutuvan vain, jos lisäaloituspaikat rahoitetaan täysimääräisesti rahoitusmallin kautta jaettavan perusrahoituksen muodossa. Osaajapulan ratkaiseminen ilman riittävää perusrahoitusta ei ole mahdollista.

KD haluaa myös edistää kansainvälisyyttä lisäämällä englanninkielisiä koulutusohjelmia ja sujuvoittamalla ulkomailla saatujen tutkintojen tunnistamista, hienoa! Risuja KD saa ehdotuksesta myöntää Suomessa valmistuneiden kansainvälisille opiskelijoille automaattinen työlupa. Ajatus on oikeansuuntainen, mutta työluvan saa ainoastaan, jos työpaikka on tiedossa. EU- ja ETA-maiden opiskelijoista 36 prosenttia työllistyvät Suomessa vuoden valmistumisen jälkeen. Vastaava luku muista kansainvälisistä opiskelijoista on 50 prosenttia. Jos kansainvälisiä opiskelijoita halutaan kannustaa jäämään Suomeen, tulee heille myöntää oleskelulupa.

Risut:

  • Valmistuville kansainvälisille tekijöille vain työlupa
  • Opiskelijoiden asumisen tuen romuttaminen
  • Opiskelijoiden toimeentulo käytännössä unohdettu

Ruusut:

  • Psykoterapeuttikoulutus maksuttomaksi
  • Lisää kansainvälisiä koulutusohjelmia!
  • Aloituspaikkoja lisää työvoimapula-aloille

Lisätietoja:

Lotta Leinonen
Hallituksen puheenjohtaja
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.