KD för inte en förnuftig talan för studenter

Före riksdagsvalet skriver Finlands studentkårers förbund (FSF) bloggar om partiernas valprogram och ger programmen ris och ros ur studerandenas perspektiv. Nu står Kristdemokraterna i tur.

KD:s valprogram väcker en oro över om de alls prioriterar en förbättring av högskolestuderandes ställning eller utbildningen i allmänhet.

Utkomsten för studerande med familj prioriteras framom de andras

Enligt KD:s valprogram är partiets ambitioner att förbättra studerandes försörjning relativt begränsade. I valprogrammet nämns studiestödet endast två gånger, och även då endast i anknytning till studerande med familj. KD vill höja studiestödets årliga inkomstgränser för studerande med familj. Här måste man dock komma ihåg att en höjning av de årliga inkomstgränserna inte är gratis för staten, utan kan kosta upp till 260 miljoner euro.

Enligt Eurostudent-undersökningen (2019) försörjer 55 % av alla studerande med familj sina barn med hjälp av studielån, eftersom studiestödet och bostadsbidraget inte räcker till. KD:s förslag att höja de årliga inkomstgränserna för studiestöd är ett arbetskraftspolitiskt mål som i verkligheten inte underlättar det svåra ekonomiska läget för studerande med familj.

Det är inte något nytt att man vill minska på bostadsbidraget för studerande

KD får också ris för att de enligt valprogrammet vill att man övergår tillbaka till ett separat bostadsbidrag för studerande. Vi har tolkat punkten i valprogrammet som en hänvisning till bostadstillägget som tidigare var en del av studiestödet. De studerandes ekonomiska situation underlättas inte av KD:s riktlinjer som innebär massiva nedskärningar. Ändringen skulle i värsta fall innebära en sänkning på 264 euro per månad för studerande som bor ensam. KD:s förslag till nedskärningar i bostadsbidraget skulle vara förödande för studerande med familj och studerande med låga inkomster.

FSF anser att vårt förslag om att höja nivån på studiestödet med 100 euro och bevara det nuvarande systemet där studerande får allmänt bostadsbidrag är det bästa sättet att lösa KD:s problem.

Viljan att lösa mentalhälsokrisen

Kristdemokraterna ger i sitt valprogram ett uttryck för en stark oro för ungdomars psykiska hälsa. KD vill underlätta tillgången till mentalvårdstjänster som är lättare än psykoterapi, t.ex. korttidsterapi. Dessutom vill KD införa en terapigaranti som skulle gälla alla åldersgrupper. Terapigarantin skulle säkerställa att patienterna får psykoterapeutisk behandling inom fyra veckor. KD förespråkar avgiftsfri psykoterapeututbildning, som skulle vara en särskilt välkommen reform för att ta itu med mentalhälsokrisen.

Högkvalitativ utbildning och internationella aktörer

KD får rosor för att de vill öka antalet startplatser inom branscher med brist på arbetskraft, t.ex. social- och hälsovårdssektorn och småbarnspedagogiken. KD vill också satsa på utbildningens kvalitet och tillgänglighet, vilket är mycket bra! FSF anser att man endast kan uppnå detta mål om de extra nybörjarplatserna finansieras fullt ut i form av grundfinansieringen som tilldelas genom finansieringsmodellen. Utan tillräcklig grundfinansiering kommer det inte att vara möjligt att åtgärda kompetensbristen.

KD vill också främja internationaliseringen genom att öka antalet engelskspråkiga utbildningsprogram och effektivisera erkännandet av kvalifikationer som förvärvats utomlands – bra! KD får ris för sitt förslag att automatisk bevilja arbetstillstånd för internationella studerande som avlagt examen i Finland. Idén är ett steg i rätt riktning, men man kan bara få arbetstillstånd om man har ett jobb. 36 procent av studerande från EU- och EES-länder sysselsätts i Finland inom ett år efter att de avlagt sin examen. Motsvarande tal för andra internationella studenter är 50 procent. Om internationella studerande ska uppmuntras att stanna i Finland måste de få uppehållstillstånd.

Ris:

  • Endast arbetstillstånd beviljas till internationella studeranden som avlägger examen i Finland
  • Planen att skrota boendestödet för studerande
  • Studerandes utkomst har praktiskt taget glömts bort

Ros:

  • Avgiftsfri psykoterapeututbildning
  • Mer internationalism!
  • Fler nybörjarplatser inom sektorer som lider av brist på arbetskraft

Mer information:

Lotta Leinonen
Ordförande
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.