SYL: Yliopistot ja opiskelijat kaipaavat kipeästi panostuksia – pysäytetään tikittävä aikapommi

Tiedote
Vapaa julkaistavaksi 9.3.2021

Suomen ylioppilaskuntien liitto vaatii hallitukselta kehysriihessä panostuksia yliopistoihin ja opiskelijoihin. Yliopistojen perusrahoituksen syvää vajetta on kurottava umpeen. Lisäksi opiskelijoiden kehno sosiaaliturva ja  heikkenevä jaksaminen vaativat nyt panostuksia. Pysäytetään tikittävä aikapommi! 

Valtioneuvosto kokoontuu huhtikuussa kehysriiheen neuvottelemaan valtiontalouden kehyksistä vuosille 2022–2025. Hallituksen on nyt aika lunastaa odotukset edellisen hallituskauden koulutus- ja opintotukileikkausten korjaamisesta. Puoliväliriihessä hallitus näyttää, kuinka korkealle se arvostaa suomalaista yliopistoa ja korkeakouluopiskelijaa.  

Vaje yliopistojen perusrahoituksessa paikattava

Viime vuonna päätettyihin aloituspaikkojen lisäyksiin vuosille 2020-2021 kohdistettiin kertaluontoista rahoitusta 6000 euroa yhtä paikan vastaanottanutta kohden. SYL on huolissaan koulutuksen laadusta, kun entistä suurempi opiskelijamassa koulutetaan suhteellisesti pienemmällä rahoituksella. Vaadimmekin rahoitusvajeen paikkaamista niin, että jokaista lisättyä aloituspaikkaa kohden tulisi varata 10 000 euroa. Näin ollen yliopistojen vuosittaisiin määrärahoihin tarvitaan vähintään 100 miljoonan euron korotus pitkällä tähtäimellä. 

“Edellisen hallituksen tekemät historialliset koulutusleikkaukset ovat jättäneet pysyvän rahoitusvajeen yliopistojen toimintaan. Aloituspaikkojen lisäystä ei voida tehdä kestävästi ilman riittäviä resursseja. Marinin hallituksen on nyt aika korjata tilanne,” SYL:n puheenjohtaja Annika Nevanpää jyrähtää. 

SYL:n korjaussarja koulutuksen laatuun: 

  • Yliopistojen vuosittaisia määrärahoja on korotettava vähintään 100 miljoonalla eurolla.

Panostukset opiskelijoiden hyvinvointiin ja sosiaaliturvaan 

Opiskelijoiden heikko toimeentulo vie voimavaroja opiskelulta, aiheuttaa stressiä ja saattaa johtaa opintojen viivästymiseen tai jopa keskeytymiseen. Nykyisen opintotuen ehdot ovat tiukat, sen taso matala ja kesto lyhyt. Opintotukea on vahvistettava niin, että se turvaa paremmin opiskelijan toimeentulon ja täysipainoisen opiskelun sekä vahvistaa hyvän ja tasapainoisen elämän perusedellytyksiä. SYL vaatii, että opintotuen ehtoja karsitaan tai yhtenäistetään ja opintorahaa on korotettava vuoden 2017 opintorahan leikkauksia edeltävälle tasolle, kuten neljä viidestä hallituksessa istuvasta puolueesta lupasi ennen eduskuntavaaleja. 

“Korona-aikana tehdyt joustot opintotukeen ja erillinen 6 miljoonan euron panostus opiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausta tukeviin hankkeisiin ovat tulleet todella tarpeen ja tulevat auttamaan monia akuutissa hädässä. Jos kuitenkin haluamme aidosti tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista pitkällä aikavälillä, pitää opintotukea korjata. Opiskelijamyönteisen hallituksen on nyt aika lunastaa odotukset ja panostaa opiskelijoiden heikkoon sosiaaliturvaan!” Nevanpää muistuttaa. 

SYL:n työkalupaketti opintotuen kehittämiseen:

  • Opintorahaa on korotettava 335 euroon kuukaudessa eli vuonna 2017 tehtyjä leikkauksia edeltävälle tasolle.
  • Opintotukikuukausien määrää on lisättävä 55:een ja tukikuukausien jaottelu tutkintoasteisiin on purettava.
  • Lukuvuosikohtainen 20 opintopisteen raja on poistettava.
  • Korotetaan opintotuen tulorajoja 50 prosenttia.

Mielenterveyden ja jaksamisen tukemista pitkällä aikavälillä

Korona-aikana useat tutkimukset ovat osoittaneet, että opiskelijoiden henkinen hyvinvointi on romahtanut. Jo ennen koronapandemiaa OECD arvioi mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannusten olevan Suomelle 11 miljardia vuodessa. Joka kolmas työkyvyttömyyseläke myönnetään jo nyt mielenterveydellisin perustein (ETK 8.4.2020). SYL tukee terapiatakuuta ja psykoterapeuttikoulutuksen maksuttomuutta. 

“Ellei hyvinvoinnin edistämiseksi tehdä nyt merkittäviä panostuksia, on todennäköistä, että korona-aikana ilmenneet mielenterveyden haasteet ja sairaudet kroonistuvat. Opiskelijoiden kokema mielenterveyden oireilu on lisääntynyt koko 2000-luvun ja nyt on korkea aika tehdä jotain täysin kestämättömällä pohjalla olevalle tilanteelle,” Nevanpää summaa.

SYL:n ensiapupakkaus mielenterveyden ja jaksamisen tukeen: 

  • Terapiatakuun toteutukselle osoitetaan riittävät resurssit.  
  • Psykoterapiakoulutus tulee jatkossa järjestää täydennyskoulutuksen sijaan erikoiskoulutuksena. Uudistukselle osoitetaan riittävät resurssit. 
  • Pandemiatoimena Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan pääsyä tulee merkittävästi mutta väliaikaisesti helpottaa. 

 

Lisätietoja: 

SYL:n puheenjohtaja Annika Nevanpää

annika.nevanpaa@syl.fi, 044 906 5007

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.