FSF: Universiteten och de studerande har ett stort behov av insatser – låt oss stoppa den tickande tidsbomben

Meddelande
Får publiceras 9.3.2021

Finlands studentkårers förbund kräver att regeringen i ramförhandlingarna satsar på universiteten och de studerande. Det stora underskottet i universitetens basfinansiering måste fyllas igen. Dessutom kräver studerandenas dåliga sociala trygghet och minskande ork insatser nu. Stoppa den tickande tidsbomben!

Statsrådet ska samlas i april för att förhandla om ramen för statsfinanserna för åren 2022–2025. Det är nu dags för regeringen att leva upp till förväntningarna om att rätta till den föregående regeringens nedskärningar i utbildning och studiestöd. I halvtidsöverläggningen visar regeringen hur högt den värdesätter de finländska universiteten och högskolestuderande.

Underskottet i universitetens basfinansiering måste kompenseras

Till de ökningar av startplatser för åren 2020-2021 som fastställdes i fjol riktades en engångsfinansiering på 6 000 euro per mottagare av plats. FSF är bekymrad över kvaliteten på utbildningen, eftersom en allt större mängd studerande utbildas med relativt mindre finansiering. Vi kräver därför att finansieringsgapet ska fyllas så att 10 000 euro avsätts för varje startplats som lagts till. Därför behövs en höjning av universitetens årliga anslag med minst 100 miljoner euro på lång sikt.

”De historiska nedskärningarna i utbildning som gjordes av den föregående regeringen har lämnat ett permanent finansieringsgap i universitetens verksamhet. Det är inte möjligt att öka startplatserna på ett hållbart sätt utan tillräckliga resurser. Det är nu dags för Marins regering att rätta till situationen,” ryter till Annika Nevanpää, ordförande för FSF.

FSF:s reparationssats för utbildningskvalitet:

  • Det årliga anslagen för universiteten måste höjas med 100 miljoner euro.

Satsningar i studerandenas välmående och sociala trygghet

De studerandes svaga utkomst tär på studiekrafterna , den orsakar stress och kan leda till fördröjningar eller till och med avbrott i studierna. Det nuvarande studiestödets villkor är strikta, dess nivå är låg och varaktigheten är kort. Studiestödet måste förstärkas på ett sådant sätt att det bättre säkerställer studerandens utkomst och studier på heltid samt stärker de grundläggande förutsättningarna för ett bra och harmoniskt liv. FSF kräver att villkoren för studiestödet gallras eller harmoniseras och att studiestödet höjs till nivån innan nedskärningarna i studiestöden år 2017, såsom fyra av de fem regeringspartierna lovade före riksdagsvalet.

”Flexibiliteten som lades till i studiestödet under coronatiden och den separata satsningen på 6 miljarder euro i projekt som stöder de studerandes välmående och handledning har verkligen kommit till pass och de kommer att hjälpa många i akut nöd. Men om vi verkligen vill stödja de studerandes långsiktiga välmående och ork, då måste studiestödet rättas till. Det är nu dags för den studerandevänliga regeringen att leva upp till förväntningarna och fokusera på de studerandes svaga sociala trygghet!”, påminner Nevanpää.

FSF: s verktygslåda för utveckling av studiestödet:

  • Studiepenningen måste höjas till 335 euro per månad, dvs. till nivån före nedskärningarna år 2017.
  • Antalet studiestödsmånader ska höjas till 55 och uppdelningen av stödmånaderna i examensnivåer måste slopas.
  • Gränsen på 20 studiepoäng per läsår måste tas bort.
  • Höj inkomstgränserna för studiestöd med 50 procent.

Långsiktigt stöd för mental hälsa och ork

Under coronatiden har flera studier visat att de studerandes psykiska välbefinnande har kollapsat. Redan innan coronapandemin beräknade OECD att den totala kostnaden för psykiska störningar för Finland är 11 miljarder per år. Var tredje invalidpension beviljas redan nu på grunder som hänför sig till den psykiska hälsan (PSC 8.4.2020). FSF stöder terapigarantin och kostnadsfri psykoterapeututbildning.

”Om betydande ansträngningar inte görs nu för att främja välmåendet, så är det sannolikt att de mentalvårdsutmaningarna och sjukdomarna som har uppstått under coronatiden kommer att bli kroniska. De symtom i den psykiska hälsan som studerande upplever har ökat under hela 2000-talet och nu är det hög tid att göra något åt situationen som är helt ohållbar,” sammanfattar Nevanpää.

FSF:s första hjälpen-kit för att stödja psykisk hälsa och ork:

  • Tillräckliga resurser tilldelas för verkställandet av terapigarantin.
  • Framöver bör psykoterapiutbildningen organiseras som specialutbildning istället för vidareutbildning. Tillräckliga resurser tilldelas för reformen.
  • Som en pandemiåtgärd måste möjligheten att få Fpa-stödd rehabiliteringsterapi avsevärt men temporärt underlättas.

 

Mer information:

FSF:s ordförande Annika Nevanpää

annika.nevanpaa@syl.fi, 044 906 5007

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.