Kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa

Kun tämän yhteiskunnan menoa katsoo, on pakko todeta, että yhdenvertaisuus on vielä kaukana valmiista. Edistysaskeleita on toki otettu, mutta niin kauan kuin vähemmistöjä koskevassa keskustelussa joudutaan lähtemään yhteiskunnan halusta ja kyvystä turvata kaikkien väestöryhmien turvallisuus ja laajemmin perusoikeudet, on jotain perustavanlaatuisesti rikki. 

Yhdenvertaisuustyöllä tavoitellaan sitä, että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet elää, olla, tehdä ja osallistua. Tämän saavuttamiseksi on purettava sellaisia rakenteita, jotka estävät osaa väestöstä pääsemästä aidosti samalle lähtöviivalle muiden kanssa. Koska tällaiset rakenteet ovat kuitenkin syvään juurtuneita ja usein niiden vaikutukset kertautuvat, on myös aktiivisesti työstettävä toimintakulttuuria ja käytänteitä, joilla yhä olemassa olevaa mahdollisuuksien eroa saadaan kurottua umpeen. 

Yhdenvertaisuutta edistettäessä ollaan heikommassa asemassa olevan puolella, mutta kyse on myös yhteiskunnan yhteisestä edusta. Kun väestön monimuotoisuutta osataan vaalia, päästään hyötymään näkökulmien rikkaudesta, joka kirittää meitä parempiin lopputuloksiin ja luo perustan vahvalle ja hyvinvoivalle yhteiskunnalle. Jos kuitenkaan moninaisuuden tuomaa arvoa ei nähdä, menetetään valtava määrä inhimillistä potentiaalia sekä tuotetaan niin yksilölle kuin yhteiskunnalle kalliita hyvinvoinnin haasteita, myös suoranaista pahoinvointia.

SYL:n linjapaperiin on kirjattu organisaation arvot. Yksi näistä on yhdenvertaisuus, jota pyrimme edistämään niin yhteiskunnassa kuin omassa toiminnassamme. Jos haluamme olla vakavasti otettava yhdenvertaisuuden puolestapuhuja, onkin tärkeää, että toimimme myös itse yhdenvertaisesti. Toimistolla yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan vuosittain ja aiheen tiimoilta koulutetaan henkilökuntaa, hallitusta ja kentän toimijoita. Jatkuvassa toiminnassamme edistämme esimerkiksi yhdenvertaisia mahdollisuuksia kouluttautua. Tänä vuonna olemme lisäksi kannattaneet transoikeuksia vaativia kansalaisaloitteita, joiden menestyksestä on syytä iloita. 

Syksyn aikana osallistuimme myös oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusasiamiehen viestintäpainotteiseen Olen antirasisti -kampanjaan. Antirasismi onkin erityisesti kuluvan ja edellisen vuoden aikana noussut aktiiviseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Keskustelussa on selvästi tunnistettu, kuinka puutteellista korkeakoulukentän toiminta tällä saralla vielä on. Asian suhteen kaivataan tekoja, mutta myös lisää tietoa. 

Nyt marraskuussa ylioppilasliike näytti jälleen halunsa pitää arvoistaan kiinni ja kehittyä yhdenvertaisuuden saralla, kun liittokokous hyväksyi liiton arvoihin hallituksen esittämän lisäyksen antirasismista ilman ainoatakaan vastustavaa puheenvuoroa tai esitystä. Halua siis on – osaamista ja asianmukaisia toimia vain vielä uupuu.

Asiaan on nyt liittokokouksen jälkeen aika tarttua uudella tarmolla. On aika kampanjalupausten mukaisesti kouluttaa toimistoa juuri antirasismin osalta, kiinnittää enemmän huomiota käytännön arjen arvioimiseen, nimetä asian edistämisestä vastaava henkilö ja päivittää turvallisemman tilan periaatteita. Valmista ei näillä varmastikaan vielä saada. Suunta on kuitenkin oikea.

 

Saara Tenhovuori

Hallituksen jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.