Opiskelijavalintauudistus suosii edelleen laudatureilla valmistuneita lukiolaisia

 

Opiskelijavalinnat ovat nyt OKM:n intressien kohteena. Usein tarkoituksena on opiskeluaikojen lyhentäminen ja välivuosien määrän vähentäminen. SYL:n blogissa aiheesta on kirjoitettu aikaisemminkin täällä.

SYL on huolissaan uudistuksen nopeasta aikataulusta. Meille on tullut kyselyitä aiheesta korkeakouluun hakeutumista suunnittelevilta. Nuoret ovat nyt epätietoisuuden vallassa ja pelkäävät, että uudet valintatavat vaikeuttavat korkeakouluun pääsyä. SYL jakaa huolensa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen johtaja Tapio Määtän kanssa (HS 16.8.) siitä, että yliopiston portit saattavat tulevaisuudessa avautua vain pelkkiä laudatureja kirjoittaneille.

Ylioppilaskirjoitukset ovat raskas ja stressiä aiheuttava koe. Tämä näkyy opiskelijoiden väsymyksenä. Kun koulu loppuu -tutkimuksessa vastanneista miehistä 17% ja naisista 38% oli jo helmikuussa päättänyt pitää välivuoden. Tilastokeskuksen vuoden 2015 julkaisun perusteella sukupuolierot kuitenkin tasoittuvat, koska naisista 77% ja miehistä 73% haki korkeakoulutukseen.

Yleensä välivuoden pitämisestä syytetään korkeakoulujen opiskelijavalintaa, mutta erityisesti lukiossa opiskelun kuormittavuudella on selkeästi mitattavissa oleva rooli. Välivuoden pitäminen lukion jälkeen on osalle päätös, joka on kasvattanut suosiotaan opiskelijoiden keskuudessa. Kun tähän lukuun lisätään opiskelijat, jotka väsyvät kesken opiskelijavalintojen tai eivät halua vastaanottaa muuta kuin ensisijaista opiskelupaikkatoivettaan, nousee korkeakoulutuksen ulkopuolelle jäävien uusien ylioppilaiden määrä lähes 70 prosenttiin.

Lukiossa opiskelu ja sen arviointi painottuvat vahvasti ylioppilaskirjoituksiin. Lukioiden ranking-listaukset ja opiskelijoiden taitotaso arvioidaan hyvin pitkälti kirjoitusten avulla, vaikka opiskelijan oppimisen kannalta olisi perusteltua seurata kolmen vuoden aikana tapahtuvaa kehitystä – ei yksittäistä suoritusta. SYL pelkää lukion yleissivistävän roolin katoavan, jos lukiossa opiskelun päätarkoitus keskittyy kirjoituksissa menestymiseen. Myös amisreformissa uhkana on jatko-opintokelpoisuuden mureneminen, jos yleissivistävien opintojen kehittämiseen ei panosteta riittävästi ja jatko-opinnoissa painotetaan toisen asteen menestystä.

SYL:n mielestä soveltuvuus on opiskelijavalinnoissa keskeinen käsite: se tarkoittaa sekä soveltuvuutta alalle että alan opintoihin. Pääsykoejärjestelmää voi toki uudistaa, mutta tutustuminen korkeakoulualaan on SYL:n mielestä välttämättömyys oikean alavalinnan turvaamiseksi.

Opintotukikuukausia on Sipilän hallituksen opintotukileikkauksissa vähennetty kymmenellä. Tämä tarkoittaa, että väärät alavalinnat ovat opiskelijan toimeentulon kannalta kohtalokkaita: alan vaihtajilta tukikuukaudet loppuvat kesken. Kun tähän yhdistää käytössä olevan ensikertalaiskiintiön, täytyy opiskelijoiden harkita todella tarkkaan, ottavatko he tarjotun korkeakoulupaikan vastaan. Tällaisessa kokonaisuudessa on vaikea kuvitella, että OKM:n tavoitteet välivuosien vähentymisestä voisivat ikinä toteutua.

 

Jyri Lähdemaa

SYL:n hallituksen jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.