Pitkän linjan ihmisoikeusaktivisti luottaa tarinankerronnan voimaan – “Yhdessä voimme edistää vammaisten opiskelijoiden oikeuksia”

Images Productions-tuotantoyhtiön ja järjestön sekä Vilole Images-elokuvafestivaalin perustaja ja ihmisoikeusaktivisti Musola Cathrine Kaseketi työskentelee periksiantamattomasti tuodakseen toivoa heille, jotka kokevat toivottomuutta. Hän on järjestönsä perustajana yksi avainhenkilöistä SYLin, suomalaisen Abilis-säätiön sekä Vilolen yhteisessä Zambia Inclusive Higher Education Project -hankkeessa. Tässä haastattelussa Musola valottaa vammaisten tilannetta Sambiassa, sekä kertoo tarkemmin omasta työstään.

Valmistuttuaan elokuva-alan ammattilaiseksi Musola ei ainoastaan omistautunut uralleen elokuva-alalla, vaan hän myös jakaa oppimaansa niille, joilla ei ole mahdollisuuksia opiskella alaa. Näin kuuluville saadaan paikallisten tarinoita paikallisten kertomina. Samalla hän valjasti elokuvan ihmisoikeustyöhön. ”Vammaisuuteni ja haasteeni ovat aina olleet tärkein motivaationi lähde. Työni tähtää muutokseen, ja kun näen toivon uudesta tuovan hymyn ihmisten kasvoille, motivoi se minua työskentelemään lujemmin”, Musola kertoo. Hänen vammaisyhteisöltä saamansa tuki lisää entisestään työn merkitystä Musolalle.

Musola kokee elokuvan olevan voimakas ja tehokas ihmisoikeustyön väline. Elokuvakerronnan ja ihmisoikeustyön yhdistelmällä kaadetaan vammaisten ihmisten kohtaamia raja-aitoja niin yksilöiden kohdalla kuin laajemmalla sosiaalisella tasolla. Musola tarkentaa, että elokuva tuo ihmisiä yhteen keskustelemaan vaikeastakin asioista samalta viivalta tukien yhteisymmärryksen saavuttamista. Näin voidaan vaikuttaa suuren joukon tietoisuuteen ja asenteisiin sekä luoda päättäjiin ja lainsäädöntöön kohdistuvaa painetta epäkohtien oikaisemiseksi.

Vammaiset tytöt ja naiset vaarassa jäädä ulkopuolelle

Musolan mukaan Sambiassa naiset kohtaavat haasteita sukupuolensa vuoksi, ja erityisesti vammaiset naiset vain koska he ovat naisia sekä vammaisia. ”Vammaisen tytön kohdalla rahallinen panostus, jota koulutus vaatii, saatetaan nähdä hukkaan heitettyinä resursseina”, hän kertoo. Ruohonjuuritason vaikuttamisen lisäksi tarvitaan työtä myös vammaisinkluusion edistämiseksi Sambian valtiollisissa päätöselimissä. Musolan ja hänen yhteistyökumppaneidensa ansiosta vuonna 2022 inklusiivinen koulutus sekä seksuaaliterveyteen liittyvät teemat saatiin sisällytetyksi kansalliseen vammaislinjaukseen.

Vaikka tilanne on hiljalleen muuttumassa paikallisten toimijoiden työn sekä erilaisten kansainvälisten hankkeiden myötä, muutokset ovat toistaiseksi keskittyneet vain alempiin kouluasteisiin ja oppilaitoksiin, eivätkä inklusiivisemmat käytännöt ole vielä saavuttaneet korkeakouluja. Näin useat vammaiset, erityisesti vammaiset naiset, jäävät korkeakoulutuksen ulkopuolelle. Vammaisten opiskelijoiden osuutta korkeakouluissa voidaan edistää muun muassa lisäämällä tietoisuutta yleisesti naisten sekä vammaisten oikeuksista, itsemääräämisoikeudesta sekä seksuaaliterveydestä. Lisäksi tarvitaan korkeakoulujen vammaiserityisten tukitoimintojen, palveluiden sekä saavutettavuuden kehittämistä ja vahvistamista. Paikalliset opiskelijajärjestöt ovat tehneet aktiivista vaikuttamistyötä Sambiassa, ja järjestöillä on sekä potentiaalia että osaamista tukea myös vammaisten opiskelijoiden opintoja. SYL ja suomalaiset ylioppilaskunnat yhteistyössä Vilolen ja Abiliksen kanssa haluavat Zambia Inclusive Higher Education Project-hankkeen kautta edistää vammaisten opiskelijoiden oikeuksia muun muassa tukemalla opiskelijajärjestöjen vaikuttamistyötä.

Musola toivookin näkevänsä suomalaisten ja sambialaisten yhteisen hankkeen päättyessä vuonna 2026, miten vammaiset korkeakouluopiskelijat tuntevat sekä osaavat vaatia heille yhdenvertaisesti kuuluvia oikeuksia, ja että he jatkaisivat ylpeydellä vammaisten kuulumisen eteen tehtävää aktivismia ja työtä.

Helena Kärppä
SYLin kehitysyhteistyöneuvottelukunnan jäsen

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.