Politiikan ja vaikuttamisen tulee olla turvallista kaikille, myös sateenkaarinuorille

Politiikka on paras keino muuttaa maailmaa. Nuoret ihmiset haluavat pelastaa maailman ja samalla päästä näyttämään kyntensä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Ei ole yllätys, että juuri opiskelijakulttuuri näyttää suuntaa yhdenvertaisemman Suomen rakentamisessa. Työpaikoilla, opiskelijayhteisöissä ja politiikassa on kuitenkin vielä paljon syrjiviä rakenteita murrettavana.

Lähes kaikki vaikuttajanuoret ovat kokeneet häirintää Allianssin kyselyn mukaan. Sateenkaarinuoret kokevat vielä muuta nuorta vähemmistöä useammin häirintää tai kiusaamista. Moni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva ei tutkimusten mukaan koe turvallisena tuoda identiteettiään julki työpaikalla tai opiskeluyhteisössä. Tekniikan alalla lähes puolet seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvista opiskelijoista pelkää tulevansa syrjityksi työelämässä ja lähes neljännes on sitä jo joutunut kokemaan.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten ja opiskelijoiden tulee voida kokea olonsa tervetulleiksi opiskeluyhteisöihin, työpaikoille ja poliiittiseen toimintaan. Monelle nuorelle oma seksuaali- tai sukupuoli-identiteetti voi myös olla sellainen asia, josta ei toivota tehtävän sen suurempaa numeroa. Jatkuva erilaisuuden kokemus voi tehdä olon epämukavaksi.

Sekä yksilöt että yhteisöt ovat vastuussa yhdenvertaisen kulttuurin rakentamisesta. Turvallisella tilalla ei tarkoiteta vain hienoja suunnitelmia tai kauniita sanoja, sillä tarkoitetaan aktiivista toimintaa. Pride-viikolla onkin aiheellista liputusten ja muiden symbolisten toimien lisäksi miettiä, miten oma työpaikka tai opiskeluyhteisö kohtelee aliedustettuja ryhmiä.

Politiikassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa toimivat nuoret ansaitsevat toimia rauhassa ilman pelkoa häirinnästä tai ahdistelusta. Työpaikoilla ja kampuksilla kulttuuria tulee muuttaa siten, että kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn käytännöt sekä ilmoituskanavat ovat selvät kaikille ja ongelmiin puututaan ripeästi. Jokaisella meillä on taskussa ratkaisun avaimet, nyt viimeistään on aika tehdä politiikasta, työelämästä ja opiskeluyhteisöistä yhdenvertaisia.

Petra Pieskä
Sosiaalipolitiikan asiantuntija (terveydenhuolto, hyvinvointi, yhdenvertaisuus)

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.