Puheenjohtajan tervehdys: Kohti suurten teemojen vaaleja

Vaikuttamisen supervuosi on käynnistynyt hektisesti. Kevään aikana käydään kahdet vaalit, joiden lopputulos määrittää Suomen ja Euroopan suuntaa vuosiksi eteenpäin. Yhteiskunnan ja koko maapallon kannalta on ensisijaisen tärkeää, että niin vaaleissa kuin eduskuntavaaleja seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa katse suunnataan ryhmään, jota ilman tulevaisuutta ei voida rakentaa: nuoriin.

Opiskelijaliikkeen vaalikampanjan kantavana teemana on sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Me tarvitsemme konsensuksen siitä, että kestäviä ratkaisuja ei saada aikaan heikentämällä nuorten mahdollisuuksia tulla toimeen, kouluttautua ja ylipäänsä elää tällä planeetalla. Ennen kaikkea me tarvitsemme päättäjiä, jotka ajattelevat yhtä vaalikautta pidemmälle.

Nämä ovat suurten teemojen vaalit. SYL:n ja SAMOK:n yhteiset kärjet ovat koulutus, toimeentulo ja ilmasto. Menneet neljä vuotta eivät ole olleet opiskelijoiden kulta-aikaa. Nyt on kuitenkin mahdollisuus kääntää suunta. Koulutuksen saavutettavuus on tasa-arvoisen yhteiskunnan elinehto ja sen parantamiseksi tuleekin seuraavalla hallituskaudella laatia kunnianhimoinen ja pitkäjänteinen ohjelma. Muutosta parempaan ei kuitenkaan tehdä ilman resursseja. Korkeakouluindeksi on palautettava, sillä ilman laadukasta korkeakoulutusta ja tutkimusta emme löydä ratkaisuja kohtaamiimme globaaleihin haasteisiin.

Opiskelijan toimeentulo on liian kauan ollut koulutuspolitiikan pelinappula. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus on seuraavan hallituskauden suurimpia kysymyksiä ja opiskelijoiden on oltava osa sitä. Niukat taloudelliset resurssit aiheuttavat stressiä, heikentävät opiskelukykyä ja jopa lisäävät mielenterveyden haasteita. Nykyisellä opintotuella ei ole mahdollista opiskella täysipäiväisesti: vaihtoehtoina on joko velkaantua elääkseen tai käydä opintojen ohella töissä, mikä taas pitkittää valmistumista opiskelijasta riippumattomista syistä. Me haluamme opintorahaan sadan euron korotuksen, jotta opiskelijat voivat keskittyä siihen, mihin koulutuspolulla pitäisikin saada keskittyä: opiskeluun.

Jotta voimme rakentaa kestävää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa, tarvitsemme myös jotain, minkä päälle sen luoda. Ilmastonmuutokseen on puututtava nyt. Ratkaisut löydetään panostamalla tieteeseen ja luopumalla ylenpalttisuudesta, josta on elintasossamme tullut normi. Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja yhteiskunnan vero- ja tukijärjestelmiä on muutettava niin, että ne ohjaavat vahvasti päästöjen vähentämiseen sekä ympäristöstä huolehtimiseen. Jos poliittista tahtoa ei löydy nyt, se vie meiltä tulevaisuuden.

Opiskelijoiden ja nuorten on näyttävä niin eduskunta- ja eurovaaleissa kuin hallitusohjelman kirjauksissa. Meidän on yhdessä vaadittava, puhuttava suoraan ja tehtävä se äänekkäästi. Nuorten äänestysaktiivisuutta on nostettava, sillä me ollaan tulevaisuus ja tulevaisuuden olisi korkea aika näkyä myös nykyisyyden päätöksissä. Ylioppilasliikkeellä on valtava mahdollisuus tehdä seuraavista neljästä vuodesta opiskelijan näköinen ja siihen tarvitaan jokaista teistä.

Pidetään yhdessä ääntä: Näytään kaduilla ja kabineteissa, käydään rakentavaa keskustelua muut huomioon ottaen. Tehdään selväksi, että meitä ei voi ohittaa. Edessä on suuria haasteita, mutta meillä on niihin ratkaisut. Varmistetaan, että ne ovat tiedossa jokaisella äänestäjällä ja tulevalla päättäjällä.

Mulla on vahva usko tulevaisuuteen, sillä me ollaan tekemässä sitä ja me tehdään se yhdessä. Vaikuttavaa vaalikevättä jokaiselle!

 

Sanni Lehtinen

SYL:n puheenjohtaja

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.