En hälsing från FSF ordförande: en inflytelserik valvår

Superåret för påverkan har fått en hektisk början. Under våren hålls det två val, och resultaten i de här valen kommer att definiera Finlands och Europas riktning för flera år framåt. För samhället och hela världen är det mycket viktigt att vi både under valen och under regeringsprogramförhandlingarna som följer efter riksdagsvalet riktar blicken mot den grupp som behövs för att bygga vår framtid: de unga.

Det bärande temat för studentrörelsens valkampanj är rättvisa mellan generationerna. Vi behöver ett samförstånd om att vi inte kan åstadkomma hållbara lösningar genom att försvaga de ungas möjligheter att livnära sig, utbilda sig och överhuvudtaget leva på den här planeten. Framför allt behöver vi beslutsfattare som tänker längre än en enda mandatperiod.

De här är de stora temanas val. FSF:s och SAMOKs gemensamma fokus är utbildning, försörjning och klimatet. De senaste fyra åren har inte varit några gyllene tider för studerande. Men nu kan vi ändra riktning. En tillgänglig utbildning är ett livsvillkor för ett jämlikt samhälle, och för att förbättra den måste vi under kommande regeringsperiod utarbeta ett ambitiöst och långsiktigt program. Vi kan ändå inte åstadkomma en förändring till det bättre utan resurser. Högskoleindexet måste återinföras, eftersom vi inte kan hitta lösningar på de globala utmaningarna vi möter utan en högklassig högskoleutbildning och forskning.

Studerandenas försörjning har varit en högskolepolitisk spelpjäs alltför länge. Totalreformen av den sociala tryggheten är en av de största frågorna för den kommande regeringsperioden, och studerandena måste inkluderas i reformen. Knappa ekonomiska resurser orsakar stress, försvagar studieförmågan och ökar till och med psykiska utmaningar. Det är inte möjligt att studera på heltid med det nuvarande studiestödet: alternativen är antingen att skuldsätta sig för att överleva eller att arbeta vid sidan av studierna, vilket förlänger studietiden på grund av orsaker som inte är studerandens fel. Vi vill att studiepenningen ska höjas med hundra euro för att studerandena ska kunna koncentrera sig på det som de borde få koncentrera sig på: sina studier.

För att vi ska kunna bygga ett hållbart och rättvist samhälle behöver vi också något att bygga det på. Vi måste ingripa i klimatförändringen nu. Vi hittar lösningar genom att satsa på forskning och avstå från det överflöd som blivit en norm i vår livsstil. Finland bör vara kolneutralt senast 2030, och samhällets skatte- och stödsystem måste ändras så att de starkt styr mot att minska utsläpp och värna om miljön. Om den politiska viljan saknas, kommer det att ta ifrån oss vår framtid.

Studerande och unga måste vara synliga i både riksdags- och EU-valet och i regeringsprogrammet. Tillsammans måste vi ställa krav, tala rakt ut och göra det högljutt. De ungas valdeltagande ska höjas, eftersom vi är framtiden, och det är dags för framtiden att synas i dagens beslut. Studentrörelsen har en enorm möjlighet att forma de kommande fyra åren, och för att åstadkomma det behövs er allas hjälp.

Tillsammans måste vi föra oväsen, vara synliga på gator och i kabinett och föra en konstruktiv debatt som beaktar andra. Vi måste göra det klart för alla att vi inte kan åsidosättas. Vi står inför stora utmaningar men vi har lösningar på dem. Vi ska se till att varje väljare och framtida beslutsfattare är medvetna om dem.

Jag har en stark tro på framtiden, eftersom vi alla kommer att bygga den och vi kommer att göra det tillsammans. Jag önskar er alla en inflytelserik valvår!

 

Sanni Lehtinen

Ordförande för FSF

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.