SAMOK & SYL: Opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksista ja turvallisuudesta huolehdittava korona-aikanakin

Viranomaiset ja Suomen hallitus ovat päivittäneet ohjeistuksiaan koronavirukseen varautumisessa. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry painottavat, että tärkeintä tässä tilanteessa on huolehtia opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuudesta korkeakouluissa. SYL ja SAMOK tekevät aktiivista yhteistyötä viranomaisten ja korkeakoulujen kanssa turvatakseen opintojen etenemismahdollisuudet. 

SYL ja SAMOK seuraavat ja noudattavat kaikessa toiminnassaan viranomaisten antamia ohjeita. Ohjeiden muuttuessa toimimme niiden mukaan ja jaamme tietoa eteenpäin.

Korkeakoulut valmistelevat aktiivisesti toimenpiteitä ja toimintasuunnitelmia pystyäkseen reagoimaan mahdollisiin koronatilanteisiin tehokkaasti opiskelijoiden sekä työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. SYL ja SAMOK seuraavat toimenpiteiden valmistelua ja toimivat yhteistyössä paikallisten opiskelija- ja ylioppilaskuntien kanssa varmistaakseen, että opiskelijoilla on riittävä tieto tilanteesta.

Lyhytaikaisesta sairastumisesta tai poikkeustilasta johtuen opiskelijoille tulee aiheutua mahdollisimman vähän haittaa opintojen etenemiselle. 

Opintojen edistäminen epidemiatilanteessa voi vaikeutua huomattavasti. Korkeakoulujen tulee varmistaa mahdollisimman paljon joustavia opiskelumuotoja tilanteen niin vaatiessa. Jos opiskelija ei sairastumisen tai karanteenin vuoksi pääse osallistumaan opetukseen, tulee hänen voida suorittaa kyseiset opinnot joustavasti muilla tavoin.

Koska opintotuen myöntäminen edellyttää opinnoissa edistymistä, pyrimme yhdessä viranomaisten ja korkeakoulujen kanssa varmistamaan opiskelijoiden toimeentulon myös poikkeustilanteissa. Kannustamme korkeakouluja ja opiskelijoita varmistamaan, että sairastumistilanteissa jäädään matalalla kynnyksellä kotiin ja järjestetään muita tapoja edistää opintoja.

 

Lisätietoja: 

 

Tapio Hautamäki

Puheenjohtaja SYL

p.044 906 5007

tapio.hautamaki@syl.fi

 

Anna Laurila

Puheenjohtaja SAMOK

 p. 0503891000

anna.laurila@samok.fi 

 

 

THL:n ajankohtaista koronaviruksesta 

Opetushallituksen ohje koulutuksenjärjestäjille

THL:n Koronavirukseen ja käsihygieniaan liittyvät viestintämateriaalit

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.