FSF & SAMOK: De studerandes studiemöjligheter och säkerhet ska tillgodoses även under tid med corona

 Myndigheterna och Finlands regering har uppdaterat sina anvisningar om beredskap för coronaviruset. Finlands studentkårers förbund FSF rf och Finlands studerandekårers förbund SAMOK rf betonar att det viktigaste i denna situation är att sörja för de studerandes och personalens säkerhet i högskolorna. FSF och SAMOK har ett aktivt samarbete med myndigheterna och högskolorna för att trygga möjligheterna för studierna att framskrida.

FSF och SAMOK följer och iakttar myndigheternas anvisningar i all sin verksamhet. Om anvisningarna ändrar agerar vi i enlighet med dem och delar informationen vidare.

Högskolorna bereder aktivt åtgärder och verksamhetsplaner för att kunna reagera effektivt på eventuella coronasituationer, så att de studerandes och arbetstagarnas säkerhet kan garanteras. FSF och SAMOK följer beredningen av åtgärder och samarbetar med de lokala studerande- och studentkårerna för att säkerställa att de studerande har tillräcklig kännedom om situationen.

På grund av kortvarig sjukdom eller undantagstillstånd ska studerandena orsakas så liten skada som möjligt gällande studiernas framskridande.

Studiernas framskridande kan försvåras märkbart i en epidemisituation. Högskolorna bör säkerställa så många flexibla studiemetoder som möjligt om situationen så kräver. Om en studerande på grund av sjukdom eller karantän inte kan delta i undervisningen, ska hen kunna genomföra studierna i fråga flexibelt på något annat sätt.

Eftersom beviljandet av studiestöd förutsätter framgång i studierna, eftersträvar vi tillsammans med myndigheterna och högskolorna att säkerställa studerandenas utkomst även i undantagssituationer. Vi uppmuntrar högskolorna och studerandena att försäkra sig om att tröskeln att stanna hemma är låg när man insjuknar och att man ordnar andra sätt att främja studierna.

 

Tilläggsuppgifter:

Tapio Hautamäki

Ordförande FSF

tfn 044 906 5007

tapio.hautamaki@syl.fi

 

Anna Laurila

Ordförande SAMOK

tfn 0503891000

anna.laurila@samok.fi

 

THL:s aktuellt om coronaviruset

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.