Suomen ylioppilaskuntien liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta

18.2.2016

SYL lausuu kunnioittavasti seuraavaa.

SYL on huolissaan lakiluonnoksen vaikutuksesta suomalaisiin opiskelijoihin. Lakiluonnoksen tavoite ulottaa perheenyhdistämisen tulorajat koskemaan myös Suomen kansalaisia heikentäisi suomalaisten opiskelijoiden perheenyhdistämistä ja mahdollisuuksia parisuhteeseen.

Opiskelijoiden korkeakoululiikkuvuus ja työharjoittelut Euroopan ulkopuolisiin maihin ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuosittain yli neljä tuhatta suomalaista yliopisto-opiskelijaa osallistuu vaihto- ja harjoitteluohjelmiin EU- ja ETA-maiden ulkopuolella. Tuoreen Euroopan unionin komission tutkimusraportin mukaan 27 prosenttia vaihtoon lähteneistä löytää vaihto-opintojen aikana itselleen pitempiaikaisen kumppanin.

Jos lakiluonnos otettaisiin käyttöön nykyisessä muodossaan, opiskelijoiden väliaikaisen heikko tulotaso estäisi puolison ja perheen muuton Suomeen. Opiskelijoiden keskiansio on opiskeluaikana noin 900 euroa, mikä ehdotetuilla tulorajoilla tekisi mahdottomaksi jopa kumppanin muuton Suomeen. SYL:n huoli on, että luonnoksen mukainen lainsäädäntö kannustaisi yhä useampaa korkeakoulutettua muuttamaan ulkomaille parisuhteen perässä.

SYL muistuttaa, että kansainväliset pariskunnat ovat opiskelijaliikkuvuuden luonnollinen ja toivottavakin seuraus. Kansainvälisten, korkeakoulutettujen osaajien saaminen Suomeen perheenyhdistämisen avulla on myönteinen asia, jolla on positiivisia vaikutuksia niin yksilöiden hyvinvointiin kuin koko kansantalouteen.
Suomen ylioppilaskuntien liitto, SYL ry

 

Lisätiedot:
Sosiaalipoliittinen sihteeri Silja Silvasti

silja.silvasti@SYL.fi, 041 – 515 2233

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.