Akateeminen vapaus turvattava ympäri Euroopan

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokous: Akateeminen vapaus turvattava ympäri Euroopan

Elämme aikaa, jossa yliopistojen institutionaalista autonomiaa ja akateemista vapautta rajoitetaan poliittisin toimin monessa Euroopan maassa. Tätä surkeaa kehitystä ruokitaan kontrolloimalla yliopistojen rahoitusta ja uhkaamalla ja painostamalla akateemista yhteisöä poliittisin tarkoitusperin, mitä kerta kaikkiaan ei voi hyväksyä.

Akateemisen yhteisön oikeutta määritellä itse tutkimus- ja opetuskohteensa on heikennetty viimeisten vuosien aikana tuntuvasti eri puolilla Eurooppaa. Olemme nähneet koulutuksen kaupallistumisen yleistymistä ja lakimuutoksia, jotka antavat valtiolle suoran oikeuden määrätä, mihin tutkimusrahoitusta kohdennetaan. Tutkimuksen ja opetuksen arvo eivät voi olla määriteltävissä tuottavuuden tai poliittisten päämäärien perusteella. 

Tieteen, tutkimuksen ja koulutuksen vapaus ovat paras tapa tuottaa uutta tietoa ja löytää ratkaisut niihin haasteisiin, joita yhteiskuntamme kohtaavat. Korkeakoulutus ja tutkimus tulee nähdä julkisina hyödykkeinä, mutta myös julkisina vastuina – tämän vuoksi korkeakoulutuksen riittävä julkinen ja riippumaton rahoitus on turvattava ympäri Euroopan.

Yliopistojen henkilöstöön ja opiskelijoihin on myös kohdistettu suoria uhkauksia ja väkivaltaa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen EHEA:n sisällä. Tutkijoihin ja opiskelijoihin kohdennettua vihapuhetta on esiintynyt Suomessakin. Vapaan tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun on oltava jokaisen akateemisen yhteisön jäsenen rikkomattomia oikeuksia. 

Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen perusarvoihin kuuluu myös vapaa liikkuvuus. Niin kauan, kun opiskelijat, opettajat ja tutkijat joutuvat rajoittamaan liikkuvuuttaan korkeakoulutusalueella seurauksien pelossa, Eurooppalainen korkeakoulutusalue on epäonnistunut yhdessä tärkeimmistä tehtävistään. Kun valeuutiset ja tiedevastaisuus ovat arkipäivää, on tiedon liikkuvuus ja vapaus turvattava. 

Akateeminen vapaus turvaa demokratiaa, sivistystä ja ihmiskuntaa hyödyttävää tiedettä, tutkimusta ja opetusta. Siihen kuuluu oikeus opettaa, tutkia ja opiskella vapaasti. Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen perusarvoja ovat akateeminen vapaus, institutionaalinen autonomia, vapaa opiskelijaliike ja henkilöstön ja opiskelijoiden vapaa liikkuvuus.

Eurooppalainen korkeakoulutusalue, jossa opiskelija vangitaan mielipiteidensä vuoksi ei sitoudu perusarvoihinsa. SYL:n liittokokous vaatii eurooppalaisen korkeakoulutusalueen valtioita toteuttamaan näitä arvoja käytännössä ja sulkemaan ulos ne valtiot, jotka rikkovat näitä arvoja. Rooman kommunikeassa Suomella on velvollisuus edistää akateemisen vapauden toteutumista. Suomen on toimittava akateemisen henkilöstön ja opiskelijoiden ihmisoikeuksien turvaamiseksi koko eurooppalaisella korkeakoulutusalueella.

Lisätietoja:

Sanni Lehtinen, 044 906 5007 & sanni.lehtinen(a)syl.fi

Puheenjohtaja

Maria Nyroos, 040 753 9099 & maria.nyroos(a)syl.fi

Kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija

Uusimmat julkaisut

Katso lisää
Syl contact us SYL LOGO
Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Olemme opiskelijaelämän asiantuntijat palveluksessasi. Vastaamme mielellämme kaikkiin opiskelijoihin ja korkeakoulutukseen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin.