Finlands studentkårers förbund (FSF) rf:s förbundsmöte: Den akademiska friheten bör tryggas i hela Europa

Vi lever i en tid där universitetens institutionella autonomi och akademiska frihet begränsas genom politiska åtgärder i flera europeiska länder. Den här bedrövliga utvecklingen försnabbas genom politisk kontroll av universitetens finansiering och politiska påtryckningar och hot mot det akademiska samfundet. Detta kan helt enkelt inte accepteras.

Det akademiska samfundets rätt att själv fastställa sina forsknings- och undervisningsobjekt har försvagats betydligt runt om i Europa under de senaste åren. Det har blivit allt vanligare att betrakta utbildning som en kommersiell vara och vi har även sett lagändringar som ger staten direkt kontroll över hur forskningsfinansiering ska allokeras. Värdet av forskning och undervisning kan inte definieras på basis av politiska målsättningar eller dess lönsamhet. 

Vetenskapens, forskningens och utbildningens frihet är det bästa sättet att producera ny kunskap och hitta lösningar till de utmaningar som våra samhällen möter. Högskoleutbildning och forskning bör ses som en offentlig nyttighet, men också som ett offentligt ansvar – därför bör en tillräcklig offentlig och oberoende finansiering för högskoleutbildningen tryggas i hela Europa.

Universitetens personal och studerande har också utsatts för direkta hot och våld inom det europeiska området för högre utbildning, EHEA. Hatpropaganda riktad mot forskare och studerande har förekommit även i Finland. Rätten att forska, undervisa och studera fritt måste vara okränkbara rättigheter för varje medlem av det akademiska samfundet. 

I de grundläggande värderingarna för det europeiska området för högre utbildning ingår också fri rörlighet. Så länge som studerande, lärare och forskare tvingas begränsa sin rörlighet inom området på grund av rädsla för konsekvenserna, har det europeiska området för högre utbildning misslyckats i en av sina viktigaste uppgifter. När fejknyheter och vetenskapsfientlighet har blivit vardag, måste informationsfrihet och informationens rörlighet tryggas. 

Vetenskap, forskning och utbildning som gynnar demokrati, bildning och hela mänskligheten är tryggade av akademisk frihet. I denna frihet ingår rätten att undervisa, forska och studera fritt. De grundläggande värderingarna för det europeiska området för högre utbildning är akademisk frihet, institutionell autonomi, en fri studentrörelse samt personalens och studerandenas fria rörlighet.

Ett europeiskt område för högre utbildning där studerande fängslas på grund av sina åsikter förbinder sig inte till sina grundläggande värderingar. FSF:s förbundsmöte kräver att de länder som ingår i det europeiska området för högre utbildning förbinder sig till att i praktiken förverkliga de här värderingarna och att stänga ute de länder som bryter mot dem. I den kommuniké som antas i Rom, har Finland en skyldighet att främja förverkligandet av akademisk frihet. Finland bör agera för att trygga den akademiska personalens och studerandenas mänskliga rättigheter i hela det europeiska området för högre utbildning.

 

Mera information:

Sanni Lehtinen, 044 906 5007 & sanni.lehtinen(a)syl.fi

Ordförande

Maria Nyroos, 040 753 9099 & maria.nyroos(a)syl.fi

Sakkunnig i internationella ärenden och EU-intressebevakning

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.