50 nya universitet i 20 år

Visste du att statliga universitet är gratis även i Etiopien? Tillräckligt bra betyg ger tillträde till statliga universitet. Det är dock inte lika fritt fram att välja universitet eller studieinriktning som i Finland.

Etiopiens högskolenät har vuxit svindlande snabbt. Nyligen var vi på uppföljningsresa för vårt utvecklingssamarbetsprojekt som stöder universitetsstuderande med funktionsnedsättning. Då träffade vi också en representant för Etiopiens nya ministerium för högre utbildning. Hen berättade att det endast fanns 2 universitet i landet för 20 år sedan, men att det nu finns redan 50 offentligt finansierade universitet och därtill några privata universitet. Utvidgningen har också medfört utmaningar, till exempel vad angår hur kvalitén på undervisningen kan bibehållas. Arbetslösheten bland de som avslutat sina studier är också ett problem i ett land där 70 % av befolkningen är under 30 år. Som jämförelse: I Finland är medianåldern över 40 år, medan i Etiopien är den ungefär 18 år.

Landet har inte separata yrkeshögskolor, och det tar typiskt mer tid att slutföra universitetsexamen än i Finland. Kvälls- och veckoslutsstudier är vanliga, eftersom några skaffar sig mer utbildning medan de arbetar.

Hurdana är studentorganisationerna i Etiopien?

Studentorganisationerna (Student Council), som är jämförbara med finska studentkårer, har en del verksamhetsformer som påminner om våra studentkårers verksamhet. Till exempel får organisationerna en representant i universitetets ledning (Senate). Vissa verksamhetsformer är dock annorlunda. Studentorganisationerna kan till exempel bedriva medelinsamling för att stödja ekonomiskt utsatta studerande i stället för att förbättra studerandenas försörjning genom påverkansarbete.

Även om antalet funktionsnedsatta högskolestuderande är mycket lågt i Etiopien, finns det dock betydligt flera funktionsnedsatta studerande som går i universitet i Etiopien än det finns i Finland. Till exempel har vårt samarbetsuniversitet Dilla en egen studentorganisation för studerande med funktionsnedsättning. Studentorganisationen samarbetar med universitetets servicecenter för personer med funktionsnedsättning samt med den lokala motsvarigheten till en studentkår. Studentkåren är en bra kanal som låter även studerande med funktionsnedsättning förmedla sina synpunkter till universitetets ledning, men därtill ingår i vårt projekt ett årligt möte mellan studerande med funktionsnedsättning och universitetets ledning.

Understödet som Etiopiska studentkårer får av universitetet är ett SIM-kort, det vill säga ungefär åtta euro. Utöver det erbjuder universitetet lokaler till organisationen. Annars finansieras verksamheten med hjälp av medelinsamling. Lokala studentorganisationer har alltså väldigt olika utgångspunkter för sin verksamhet än finska studentorganisationer.

Stöd du också etiopiska studerandes utbildning genom att donera på Holvi (på finska)

Salla Mäkelä
Utvecklingspolitisk sakkunnig

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.