Ansök till FSF:s delegation för utvecklingssamarbete!

Inspireras du av global påverkan och att främja utbildning internationellt? Bryr du dig om klimatförändringen? Är du en envis kommunikatör, nätverkare eller finansieringsexpert? Brinner du för att få dela med dig av din kunskap till världen eller vill du lära känna studerande från andra universitet?

Vi söker idérika, engagerade och motiverade medlemmar till Finlands studentkårers förbunds (FSF) delegation för utvecklingssamarbete. FSF representerar 15 medlemsorganisationer och 135 000 universitetsstuderande. Delegationen för utvecklingssamarbete fungerar som rådgivande organ för FSF:s styrelse i frågor som handlar om utvecklingssamarbete. Delegationen administrerar även FSF:s projekt inom utvecklingssamarbete tillsammans med sakkunnig för utvecklingssamarbete.

Vi förväntar oss inte att du är ett proffs på utvecklingspolitik – det räcker bra med att ha vilja och motivation att lära sig nytt om utvecklingssamarbete, global uppfostran och mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att KENKKU-medlemmarna motiverat åtar sig sina uppgifter, men KENKKU är också avsedd för att utveckla personlig kompetens. KENKKU-medlemmar förväntas delta i de flesta möten under sin tid i KENKKU. Mötena ordnas en gång i månaden och du kan också delta i dem på distans.

Medlemmarna deltar i förvaltningen av Etiopien- och Zambia-projektet och särskilt i utvecklingen av insamlingen av medel. Mandatperioden börjar i augusti 2023 och slutar i juli 2024. Till delegationen väljs 15 medlemmar, av vilka en del fortsätter från den tidigare mandatperioden delegationen har möten ca en gång i månaden i Helsingfors, frånsett sommarmånaderna, och jobbar vid behov också på distans. Under de möten som hålls i Helsingfors bjuds det på lunch och medlemmarnas resor ersätts enligt FSF:s reseinstruktion.

KENKKU:s medlemmar är indelade i små grupper, av vilka var och en väljer en ordförande som ser till att lagarbetet löper smidigt. Under perioden 2023–2024 finns det särskilt ett behov för medlemmar som är intresserade av medelanskaffning.

1. Team för kommunikation och påverkan

Teamet för kommunikation ser till att vårt utvecklingssamarbete syns på sociala medier, skapar innehåll och kommer med idéer för hur kommunikationen kunde utvecklas. Teamet hjälper till i påverkansarbetet t.ex. genom att delta i offentliga debatten om aktuella ärenden.

2. Etiopiens administrationsgrupp

Teamet ansvarar för förvaltningen av ett utvecklingssamarbete i Etiopien som stöder högskolestuderande med funktionsnedsättning och bekantar sig med exempelvis årsrapporter och planer samt kontaktar lokala partner. Uppdraget kräver intresse för projektledning, förmåga att arbeta självständigt, projektledningsförmåga och förmåga att arbeta på engelska.

3. Zambias projektledningsgrupp

Teamet ansvarar för att förvalta ett utvecklingssamarbete i Zambia som stöder högskolestuderande med funktionsnedsättning och bekantar sig med exempelvis årsrapporter och planer samt kontaktar lokala partner. Uppdraget kräver intresse för projektledning, förmåga att arbeta självständigt, projektledningsförmåga och förmåga att arbeta på engelska.

4. Team för samarbete och insamling av medel

Medlemmarna i det här teamet deltar i att hitta nya samarbetspartner och planera insamlingen av medel. Teammedlemmarna får till exempel planera hur insamlingen av medel och samarbetet kring hållbar utveckling sker i praktiken.

Allt arbete inom KENKKU behöver inte heller ske inom team – alla kan t.ex. delta i diskussion på sociala medier och enskilda medlemmar kan till exempel ansvara för vårt stånd på festivalen Världen i byn. Utöver grupparbeten kan enskilda medlemmar t.ex. ta ansvar över att ordna en punkt på festivalen Världen i byn eller pengainsamling.

Dessutom söker vi en ordförande till KENKKU för att leda delegationens verksamhet och möten. Ordföranden rapporterar även om verksamheten till FSF:s styrelse.

Vi ber studentkårerna inkomma med förslag på inte mer än tre medlemmar i delegationen. Vi förutsätter inte att studentkåren själv har verksamhet inom utvecklingssamarbete och välkomnar sökande med olika bakgrund. Bifoga meritförteckning och motivationsbrev till ansökan. I brevet kan den sökande delge oss sina synpunkter på och sin erfarenhet av verksamheten, och vad hen ville lära sig under sin KENKKU-period och hur hen kunde vara i kontakt med sin studentkårs ansvariga för utvecklingssamarbete. Vi ser även gärna att den sökande kommer med idéer för hur hen skulle förbättra kunskapen vid sin studentkår och bland studerande om FSF:s utvecklingssamarbete. Dessutom ombeds den sökande att uttrycka sitt intresse för teamen och för att vara ordförande för teamen. Vi ber er också att ange eventuella långvariga hinder för fullvärdigt deltagande (t.ex. planerade studier utomlands).

Studentkårerna bör nominera medlemmar och mejla sina nominerade ansökningar senast den 14.5.2023 till styrelsemedlem Sonja Naalisvaara (sonja.naalisvaara@syl.fi) som ansvarar för FSF:s utvecklingssamarbete.

FSF framhåller mångfald och människors lika möjligheter i vår verksamhet. Vi hoppas på sökande av olika bakgrunder och kön. Urvalet tar hänsyn till den sökandes motivation, erfarenhet och att delegationen har representanter från olika studentkårer.

Mer information:

https://syl.fi/sv/utvecklingssamarbete/

Sonja Naalisvaara
044 906 5003
sonja.naalisvaara@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.