Året för en stor omsättning på personal: vad har vi lärt oss av rekryteringarna?

Under det senaste året har FSF genomfört ganska många rekryteringar. Därför tänkte jag skriva om några tankar som rekryteringarna lyft fram och också komma med några tips till dem som söker jobb.

Rekryteringar tar tid, men samtidigt är det viktigt att satsa på dem. En anställning kan vara en långvarig förbindelse, och på mindre arbetsplatser kan kompetensen, personligheten och attityden ha en stor inverkan på arbetet.

En väl skött rekrytering är ett viktigt sätt att skapa en positiv arbetsgivarbild, och också därför lönar det sig att lägga tid på den. Jag har tagit för vana att i mån av möjlighet ge respons åtminstone till dem som intervjuats, men också till intressanta sökande som inte av en eller annan orsak bjöds in till intervju. En del av dem som söker är ännu oerfarna, och de kan vara potentiella sökande senare. Det lönar sig att ge dem en bild av oss som en bra arbetsgivare, och jag känner att det är viktigt att uppmuntra unga som är i början av sin karriär!

Vi har också lagt till frågor i vårt frågebatteri som utvärderar emotionell intelligens, såsom vad sökanden skulle göra i situationer där det känns som om allt går fel, eller vad hen gör när hen märker att någon annan har en dålig dag. Hög emotionell intelligens har ett samband med god arbetsprestation. (Starczewski 2016). På FSF arbetar vi ofta i team och som arbetspar, och eftersom styrelsen byts ut varje år byts också en stor del av arbetsparen ut årligen. Arbete inom lobbning går också i hög grad ut på att träffa människor. Hög emotionell intelligens behövs alltså!

Den andra grundprincipen i våra rekryteringar är att stärka mångfalden i vår arbetsgemenskap. Genom att anställa aktörer som varit med i studentrörelsen en längre tid bevarar vi traditioner och stärker kontinuiteten. Å andra sidan behöver vi också aktörer som står utanför studentrörelsen för att ge oss nya perspektiv. Ibland behöver vi tidigare erfarenhet, och i andra rekryteringar har vi möjlighet att anställa personer med potential. Tyvärr är FSF:s kansli en mycket vit arbetsplats, så vi måste också jobba vidare på att stärka mångfalden i vår arbetsgemenskap.

Till slut lovade jag att ge några tips för sökande.

  1. Läs jobbannonsen noggrant och se till att ditt CV och din ansökan svarar på den.
  2. Du behöver inte upprepa ditt CV:s innehåll i ansökan. Berätta hellre vad som motiverade dig att söka eller vilka saker du skulle göra om du fick jobbet. Dela din vision och dina synpunkter!
  3. I intervjun får du också berätta om dina utvecklingsobjekt och din tillväxt. Självreflektion är en del av den emotionella intelligensen, och den får synas.
  4. Kom ihåg att arbetsplatsen du söker ofta har tur om den får anställa just dig. Du behöver alltså inte vara för ödmjuk.

Sonja Raitamäki

Generalsekreterare

 

Källor:

Tunneäly yksilön ominaisuutena työelämässä

Rekrytoijien näkökulma

Hanna Starczewski 2016

Sonja Raitamäki
Generalsekreterare

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.