Att leda en hundraårig studentrörelse

År 2021 är redan nu ett historiskt år för studentrörelsen, i både gott och ont. I år fyller FSF hundra år, och nu är det bra att stanna upp och värdesätta FSF:s tidigare bedrifter och börja söka en riktning för studentrörelsens framtid.

Internationalisering och rörlighet har alltid varit en hjärtesak för oss. Erasmus-programmets start i slutet av 80-talet revolutionerade utbytesstudierna, och några år senare var FSF en föregångare när det gällde att stödja anslutningen till Europeiska unionen. Innevarande år började dock dystert i Brexits tecken när de populäraste utbytesmålen för finländska studerande lämnade sig utanför Erasmus. Vi kommer skräckslaget att följa hur det påverkar den redan nu minskande populariteten för utbytesstudier.

Från årets början har också resten av högskolestuderandena kommit med i Studenternas hälso- och sjukvårdsstiftelse. De lungkontroller av studerande som inleddes för nästan 90 år sedan och FSF:s hälsovårdskommitté, som inrättades senare, skapade grunden för en aktör som är viktig för folkhälsan och som äntligen berör alla högskolestuderande. Och hör hit, du studerande, kom ihåg att betala SHVS-avgiften till Folkpensionsanstalten under januari!

“SYL har bevare mig väl åsikter.”

Det sade vår alumn Jorma Eloranta i FSF100-trailern när han berättade att FSF under historiens lopp retat upp politikerna med sina skrivelser och diskussioner. I år firar vi Finlands studentkårers förbunds hundraåriga historia, som verkligen har rymt åsikter samt tusentals och åter tusentals skrivelser och diskussioner.

De tusentals skrivelserna och diskussionerna har skapat ett samhälle som utan studentrörelsen skulle se mycket annorlunda ut. Jag gick den här veckan för att njuta av förmånlig måltidsstödd studentmat som efter en tillfällig prishöjning i höstas hade återgått till nästan samma prisnivå som tidigare. Måltidsstödet, som fyllde fyrtio år ett par år sedan, är ett resultat av studerandepåverkan.

När jag började jobbet den här veckan kom jag också direkt in på djupet med chefsuppgifterna när jag deltog i rekryteringen av en sakkunnig inom utvecklingssamarbete. En av de intervjuade ställde en relevant fråga: varför är utvecklingssamarbete viktigt inom FSF? Det funderade man säkert grundligt på redan för över 70 år sedan när FSF:s utvecklingssamarbete inleddes. Under flera decennier har vi vid FSF arbetat för att stödja utbildning och studerande, men också för att öka medvetenheten om utvecklingssamarbete. Global fostran är i dag inte längre en främmande term för så många.

FSF har arbetat ihärdigt och outtröttligt för ett jämlikare och bildat samhälle nästan lika länge som Finland har varit självständigt. Studentrörelsen har gemensamt gjort det möjligt att förvandla högskoleutbildning från elitens lyx till något vardagligt, som ses som en grundläggande förutsättning för merparten av framtidens jobb. Det återstår fortfarande mycket arbete för att förbättra tillgången till högskoleutbildning, men just därför finns FSF fortfarande.

Utan studentrörelsen skulle utbildning vara betydligt mindre tillgänglig. Det skulle inte finnas något studiestöd, ingen skulle ha torpederat terminsavgifterna. Det ordnades en kampanj om utbildningslöften för sex år sedan, och det talas fortfarande om det trots att även regeringarna har bytts. Vi är den som fräser till med studerandenas röst när vi blir kallade gödgrisar.

Människor som sysslat med intressebevakning vet att arbetet är otacksamt – arbetets frukter skördas ofta flera år eller årtionden efteråt, och det är inte många som tackar för släckta bränder, eftersom de sällan är offentlig information. Också jag har tagit många saker för givet, men i år ska de lyftas fram för allas beskådning.

Man kan naturligtvis inte påverka ensam, och vi firar inte heller det hårda arbetets framgångar ensamma. Även om det här året är FSF:s jubileumsår, är det också hela studentrörelsens jubileumsår. Leve studentrörelsen och grattis hundraåriga FSF!

 

Annika Nevanpää

Ordförande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.