Aura Salla: Arbete i dag

Författaren arbetar som rådgivare för kommunikation och uppdrag / lagledare hos Europeiska kommissionen, ESPC. Den här blogtexten är en del av vår generationspolitiska bloggserie.

För fyra år sedan gjorde Europeiska kommissionen den digitala inre marknaden till en av ordförande Junckers tio prioriteter. Redan då, och senast nu 2018, måste vi utmana tanken om att den digitala inre marknaden är en separat del av den övriga affärsverksamheten, marknaden och vår vardag. Det digitala ingår i praktiken i all produktion av varor och tjänster. Digitaliseringen påverkar inte endast vår företagsverksamhet utan även vårt vardagsliv samt arbetets nutid och framtid.

I Europa har 37 procent av arbetskraften fortfarande otillräckliga digitala kunskaper, eller så saknar de helt färdigheten att använda ny teknologi. Runt 20–25 procent av studerandena anser att nivån på lärares kännedom om ny teknologi och undervisning om den inte är tillräcklig. Dessutom har mindre än hälften av europeiska barn möjlighet att använda digitala redskap som stöd för sitt skolarbete, och 18 procent av eleverna har inte alls tillgång till en internetuppkoppling. De här är frågor som vi måste kunna lösa tillsammans på europeisk nivå – i dag och inte i morgon.

Adam Smith, som var före sin tid, konstaterade redan på 1700-talet att arbetsfördelning och frihet gör det möjligt att dra nytta av människors olika talanger. Smiths tankar är fortfarande aktuella. Dagens arbetsgivare behöver inte alls vara fysiskt närvarande i sina anställdas vardag om de inte vill. Arbetsgivare som är verksamma på webben lägger upp arbetsuppgifter och projekt på olika plattformar i molntjänster. Från plattformarna kan arbetstagare runt om i världen välja de arbetsuppgifter och projekt som lämpar sig för deras färdigheter. De enda elementen som krävs är en dator och en fungerande internetuppkoppling för att lämna in det slutförda arbetet. Arbetstagarna kan samla utvärderingar av arbetet de utfört och fastställa sina arvoden enligt dem. Genom det här arrangemanget kan vi arbeta på en strand i Frankrike eller på ett gatukafé i Berlin.

I vissa arbetsuppgifter måste arbetstagaren stämpla in och ut, men en stor del av arbetet har förändrats och förändras fortfarande väldigt mycket när delningsekonomin slutgiltigt omvälver traditionella arbetsförhållanden. Det finns mest arbete som erbjuds genom molnet för dem som studerat juridik, språk eller ekonomi och till exempel för kodare. Trender förändras ändå snabbt när arbetsgivare söker kompetens och erbjuder arbetsuppgifter öppet på den globala marknaden.

Hur gör vi då med beskattningen samt pensions- och socialskyddsavgifter?

Det är arbetstagaren som har ansvar för de två sistnämnda. Beskattningsfrågan är mer komplicerad. Samma fråga berör delningsekonomin i större utsträckning. Ett företag betalar skatt i landet där det har sin verksamhet eller lyfter sina intäkter, men för en arbetstagare (t.ex. en Uber-förare) är situationen inte lika klar. Det mest fungerande alternativet är att arbetstagaren betalar skatt i enlighet med sin inkomst till det land där hen är bosatt, precis som fast anställda eller snuttjobbare nu gör.

För många av oss millennials är det klart att vi inte vill vara bundna till samma land och valuta hela livet. Ett egnahemshus vid en sjö och flera årtionden hos samma arbetsgivare känns inte längre lika lockande. Det är inte statens uppgift att vara medborgarnas förmyndare utan att skapa trygga grundläggande strukturer för tänkande individer. Europeiska unionen har samma uppgift på högre nivå. Den tänkande individen kan själv välja sitt pensionsbolag och spara in sin sociala trygghet. Likaså kan de välja sina egna arbetstider och -platser.

Ekonomin, arbetet och samhället förändras oundvikligen. I stället för att kämpa emot och bromsa på förändringen måste vi skapa nya ekonomiska regler och modeller som fungerar på internationell nivå och som stöder framtidens arbete och tillväxt. Vi måste också se till att ingen blir efter i den här utvecklingen. Våra studerande i Europa bör ha samma möjligheter att fortskrida i sina studier och komma ut i arbetslivet oberoende av i vilket land de fått sin grundläggande utbildning. Digitaliseringen, delningsekonomin och de nya sätten att arbeta ger oss en ny slags frihet. De erbjuder en plattform att ta del av en allt större arbetsmarknad, vare sig vi vill stanna kvar och bygga vår framtid i hemlandet eller resa till varmare klimat med vår bärbara dator och internetuppkopplingar som omfattar hela Europeiska unionen.

 

Aura Salla

kommunikationsrådgivare, ansvarig teamledare / Europeiska kommissionen, EPSC

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.