Centern blickar framåt, men i vilken riktning pekar partiets mål i valet i fråga om studerande?

Före riksdagsvalet skriver Finlands studentkårers förbund (FSF) bloggar om partiernas valprogram och ger programmen ris och ros ur studerandenas perspektiv. Tredje i tur är Centern.

Centern tar ställning för kostnadsfri utbildning i sitt valprogram Framåt!, men målen i programmet röjer ingen väg för oss studerande bort från fattigdomsgränsen.

Ros för avgiftsfri utbildning och avskaffande av kvoten för förstagångssökande

Vi ger Centern kärleksfärgade rosor för skrivningen i valprogrammet: “Utbildning som leder till examen bör vara kostnadsfri för varje finländare.” Det är fint att Centern identifierar betydelsen av en genuint kostnadsfri utbildning. Centern får också ros för sitt mål att slopa kvoten för förstagångssökande i högskolornas ansökningsförfarande, och FSF önskar att detta mål också skrivs in i regeringsprogrammet.

Vi sätter värde på den regionala mångfalden i vårt högskolenätverk. Trots detta skulle Centern också kunna verbalisera sina utbildningspolitiska mål i valet i andra sammanhang än endast som en fortsättning på regionalpolitiken. Enbart målet att säkerställa universitetscentrumen ställning räcker inte till som en vision för den högre utbildningens framtid.

Vi ger ris för att Centern vill öka antalet intagningsplatser men inte har något omnämnande om tilläggsfinansiering till högskoleutbildningen. Ökningen av antalet intagningsplatser måste finansieras fullt ut, och universiteten behöver mer grundfinansiering.

Är studiestödet en regionalpolitisk fråga för Centern?

I valprogrammet sägs ingenting om studerandenas utkomst. Inte ett ord. Det ser ut som om Centern helt förträngt de stora problemen som gäller studerandes utkomst och till exempel det faktum att studielånebeståndet mer än fördubblats sedan år 2017.

Eller visst nämner ju programmet en studielånskompensation för glesbygderna. Enligt lagförslaget som utarbetades i höstas skulle kompensationen tillfalla ett par hundra nyutexaminerade – och först när de slutfört sina studier. Som ett förslag för att förbättra studerandenas utkomst är detta förslag lika med noll.

Ett missat tillfälle?

Centern skulle nu ha tillfälle att stiga fram som en stark förespråkare för studerande eftersom partiet innehaft högskole- och studiestödsministerns portfölj under de fyra senaste åren. Centerpartistiska ministrar har skött om att studerandena fått förhöjningar av studiestödets inkomstgränser och av måltidsstödet, som var väldigt angelägna och önskade reformer. För detta har vi redan tidigare gett ministrarna vårt tack, som partiet fortfarande förtjänar. Valprogrammet spiller ändå inte många ord på studerandenas utkomst. Vill Centern i detta område ta rollen som en medlöpare för andra och bättre förberedda partier, om Centern åter finner sin väg till regeringsförhandlingarna?

Satsningar på studerandenas utkomst är satsningar på utbildning. Målen som gäller utbildningen kan uppnås endast om studerandena har en tillräcklig och tryggad utkomst, så att de kan föra sina studier framåt.

Studerande som har familj och internationella studerande har kommits ihåg med enstaka, men viktiga skrivningar

Centerns valprogram genomsyras av en familjecentrerad politik. Vi ger ros för att Centern identifierar behovet av en mer flexibel småbarnspedagogik, vilket särskilt studerande som har familj behöver. På universitetet är studierna ofta oregelbundna och behovet av barnavård varierar starkt från vecka till vecka. I en enkät som FSF gjorde med studerande som har familj år 2018 lyftes flexibilitet inom småbarnspedagogiken fram som det överlägset viktigaste området där det behövs utveckling.

Finland har ett verkligt behov av internationella studerande och experter. Det kräver konkreta åtgärder, bland annat att utländska studerande som fått en examen i Finland beviljas femåriga arbets- och uppehållstillstånd. Centern har identifierat detta behov. Det är en bra början!

Ris:

  • Ett missat tillfälle att leda högskolepolitiken
  • Studerandena lämnas på fattigdomsgränsen
  • Inget omnämnande av tilläggsfinansiering till högskolorna

Ros:

  • Utbildning som leder till examen bör vara kostnadsfri för alla finländare
  • Kvoten för förstagångssökande slopas
  • Mer flexibel småbarnspedagogik för studerande som har familj

Mer information:

Lotta Leinonen
Ordförande
044 906 5004
lotta.leinonen@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.