D-visum underlättar inresa för internationella studenter, men svårigheterna med utkomsten kvarstår

Riksdagen godkände nyligen internationella studerande som en del av målgruppen för D-visum, vilket gör det lättare för studerande att komma in i bästa fall med flera veckor.

Ända sedan D-visumet för tillväxtföretagare och specialsakkunniga grundades för att påskynda inresa till Finland har vi strävat efter att få även studerande att omfattas av visumet. Internationella studerande har ofta en extra snäv tidtabell, då det kan ha tagit som minst 3–5 veckor mellan mottagandet av studieplatsen och studiestarten. D-visumet gör det möjligt för studerande att inte behöva vänta på att uppehållstillståndskortet skickas till hemlandet, utan kan i stället komma direkt till Finland med visum.

Nu har riksdagen godkänt propositionen och samtidigt har också forskarna blivit en del av målgruppen. Utmärkt!

De stora kostnaderna för inresan är dock fortfarande en utmaning för internationella studerande och D-visumet kan i själva verket höja dem ytterligare, då man också tänker ta ut en avgift på cirka hundra euro för visumet. Därför har vi i vårt påverkansarbete lyft fram att det borde finnas en egen, lägre prisklass för de studerande, då priset för att komma till Finland annars höjs för mycket. För närvarande måste en internationell studerande utöver att själv resa till Finland betala över 300 euro för uppehållstillståndet, identifiera sig på ambassaden och ofta över 10 000 euro i terminsavgifter. En förutsättning för uppehållstillstånd är dessutom ett krav på försörjning, där den studerande ska kunna påvisa att hen har 7 000 euro på sitt konto.

Enligt enkäter är ekonomiska och utkomstrelaterade svårigheter de största faktorerna som påverkar internationella studerandes framsteg i studierna. Det är svårt för internationella experter som studerar vid högskolorna att nätverka inom det finska arbetslivet och lära sig inhemska språk, då tryggandet av den egna utkomsten och de stora påfrestningarna av studierna belastar dem oproportionerligt mycket. Finland strävar efter att 75 procent av de utexaminerade internationella examensstuderandena ska sysselsättas i Finland: utan en betydande minskning av de internationella studerandenas ekonomiska börda kommer det att bli svårt att uppnå detta.

Det finns fortfarande mycket att göra också i fråga om inresa och etablering i Finland. För närvarande finns det problem särskilt i fråga om att öppna ett bankkonto, där det i värsta fall kan ta månader för en internationell studerande att öppna ett konto. Under den här tiden är det svårt för den studerande att exempelvis betala sin hyra eller köpa en biljett för kollektivtrafiken. Utöver bankproblemet kan ett annat viktigt steg vara att digitalisera inresan, vilket innebär att den studerande inte behöver resa till ambassaden på plats, utan att stark identifiering sker först vid gränsen.

Nästa regering har alltså mycket att göra! Vid FSF hoppas vi att invandringen och tillgången till internationella experter ses som en kritisk fråga för Finlands framtid och att man prioriterar de internationella studerandenas välbefinnande och underlättande av utkomsten högt.

Yuri Birjulin
Sakkunnig i internationella ärenden och EU-intressebevakning

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.