Den avgiftsfria utbildningen ska väljas om och om igen

När jag började inom studentrörelsen undrade jag varför avgiftsfri utbildning behandlas i allt bakgrundsmaterial samt allt material om lobbying och kommunikation. “Har vi inte redan avgiftsfri utbildning? I Finland kan vi väl uppskatta vår avgiftsfria utbildningssystem”, tänkte jag. Jag hade fel.

Det är naivt att tro att frågan om avgiftsfri utbildning är slutbehandlad bara för att Marins regeringsprogram innehåller en skrivning om avgiftsfri utbildning. Avgifterna smyger sig in i vårt utbildningssystem och låtsas vara förnuftiga, ekonomiskt motiverade, rationella val. Liksom dammråttor, som ljudlöst samlas överst på bokhyllan om vi glömmer damma där.

Avgifterna dyker fram nästan årligen, och de tar alltid en ny form. Ibland är det fråga om öppna universitetens examensrätt, ibland om öppna universitet som en led till högre utbildning, ibland om att avgiftsbelägga andra examen och ibland om själva terminsavgifterna. Under den här regeringsperioden har vi gång på gång vittnat hur ministrar förtjänstfullt avfärdar olika former av avgiftsbelagd utbildning. Vi ska tacka regeringen för det, men arbetet fortsätter.

Avgifterna smyger in igen i ny form. Öppna universitetetsleden växer som en led för studentantagning i universitet. Universiteten motiverar den avgiftsbelagda öppna universitetsleden med att det är dyrt att ordna studieleden vid öppna universitetet, men de glömmer att studentantagningen har hittils kunnat ordnas utan obligatoriska avgifter. Det värsta exemplet kommer från Östra Finlands och Vasa universitet, där det är möjligt att avlägga 180 studiepoäng vid öppna universitetet och i praktiken garanterat bli kandidat i administrativa vetenskaper. Det här är nog i enlighet med nuvarande lagstiftning, men i verkligheten handlar det helt enkelt om en avgiftsbelagd examensutbildning.

Terminsavgifter för studerande från utanför EU- och EES-området har tagits upp vid höstens partimöte, men förslaget om att avskaffa dem blev inte en succé i SDP:s partimöte. Ett motsvarande initiativ väntar på att behandlas av partidelegationen i Centerns partimöte. Det verkar som om avgiftsfri utbildning försvaras endast om terminsavgifterna inte visar sig ha ekonomiska fördelar. Om avgiftsfri utbildning fick den uppskattning som den förtjänar, skulle vi inte ens behöva diskutera terminsavgifter. Vi skulle förstå att bära globalt ansvar genom att erbjuda högklassig avgiftsfri utbildning även för internationella studerande.

I dag, den 22 oktober, firar studentrörelsen dagen för avgiftsfri utbildning. Vi vill påminna läsaren om den betydelse som avgiftsfri utbildning har för det finska samhället.  Avgiftsfri utbildning är en del av det finska samhällets värden: utbildningen ska vara tillgänglig för alla oberoende av bakgrund, och utbilningsvägarna ska inte innehålla återvändsgränder som hindrar utbildningen. När utgångspunkten är att utbildningen inte utgör en ekonomisk risk, kan vem som helst verkligen bli vad som helst. Den avgiftsfria utbildningen har varit den hittills viktigaste gärningen för tillgänglig utbildning i Finland. Vi måste hålla fast vid den. Den främjar social rörlighet och hindrar ojämlikhet. Ett beslut som Finland har kunnat vara stolt över redan i årtionden.

Fast beslutet har redan gjorts en gång, ska det göras om igen varje gång utbildningssystemet förnyas. Endast på det sättet kan vi verkligen värna om den avgiftsfria utbildningen. Vid sidan av regeringsprogrammet ska avgiftsfri utbildning skrivas in i den utbildningspolitiska rapporten samt i tillgänglighetsplanen för högskoleutbildningen. Avgiftsfriheten ska främjas aktivt när studentantagningen utvecklas. Terminsavgifter för studerande från utanför EU och EES frångås omedelbart. Den avgiftsfria utbildningen är ett val som ska göras om och om igen.

 

Paula Karhunen

Styrelsemedlem

 

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.