Donera könsceller – en konkret alliansgärning!

Många unga vuxna och studerande drömmer om att skaffa familj. En förutsägbar och tillräckligt stabil utkomst, tillgänglig småbarnspedagogik samt andra mångsidiga former av barnavård samt flexibla studiemöjligheter är bara några exempel på hur man kan och hur det lönar sig att stöda studerande med familj.

Alla har inte likställda möjligheter till att skaffa familj. Barnlöshet är en känslig, skör och plågsam sak, som påverkar mångas liv. En dylik situation försätter även många regnbågsfamiljer i en sårbar position.

Med fertilitetsvård kan vi emellertid hjälpa många. För att möjliggöra vård behövs utomståendes hjälp i situationer där till exempel de egna könscellerna är avvikande eller saknas, närmare bestämt könscellsdonatorer – till exempel just du!

I Finland görs en femtedel av fertilitetsbehandlingarna med donerade könsceller, men samtidigt råder en kontinuerlig brist på donatorer. För tillfället behövs speciellt spermier. Dessutom stoppades all fertilitetsvård på offentliga kliniker tillfälligt under coronavåren. För tillfället ges största delen av vården normalt.

Den offentliga hälsovården har tidigare vägrat betjäna kvinnopar och ensamma kvinnor, vilket diskriminerat kvinnor med regnbågsbakgrund och ensamma kvinnor. Tidigare har de tvingats betala för sina fertilitetsbehandlingar på den privata sidan ända tills förvaltningsrätten år 2019 utfärdade en fällande dom över diskriminerande praxis. Bland annat Sateenkaariperheet ry gör kontinuerligt, aktivt påverkansarbete även för mäns och manliga pars möjligheter att skaffa familj.

Men vem kan donera äggceller och spermier? Det kan du göra som är till exempel frisk, inte röker, är 22–35-årig om det gäller att donera äggceller och 20–45-årig om det gäller att donera spermier, samt inte själv eller i din närmaste familj har allvarliga genetiska sjukdomar. Var kan man donera könsceller? Vid sjukvårdsdistriktens könscellsbanker. Läs mer på sjukvårdsdistriktens webbplatser.

Många av oss kan delta i att donera könsceller och det är en konkret så kallad alliansgärning, genom vilken du kan göra det möjligt för många i sårbar ställning att skaffa familj!

 

Läs mer:

Tilläggsinformation om könscellsbanker, varav hittills tre stycken inlett sin verksamhet:

 

Touko Niinimäki
Socialpolitisk sakkunnig (hälsovård, välbefinnande, jämställdhet)

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.