En högre utbildningsnivå kräver full finansiering av startplatser

OECD:s senaste Education at Glance-publikation ger en dyster bild om finländarnas utbildningsnivå. Jämfört med andra OECD-länder ligger Finlands arbetsföra befolkning på genomsnittsnivå, medan andelen högutbildade unga ligger under genomsnittet.

Lyckligtvis har situationen redan uppmärksammats i UKM:s publikation från år 2017, Visionen för högskoleutbildningen och forskningen år 2030. Det nationella målet att högutbilda 50 % av den yngre generationen är en bra start, men att nå målet kräver konkreta investeringar. I nuläget ser det ut att finnas en risk att målet med 50 % inte kommer att uppnås.

Alla nya startplatser bör finansieras fullt för att säkerställa utbildningens kvalitet. Detta har regeringen inte gjort – trots alla löften.

Under riksdagsvalet 2019 var alla regeringspartier ense om hur viktigt det var att säkerställa en tillräcklig finansiering för högskoleutbildning. Uttryck som ”återställa utbildningens heder” och ”utbildningsmiljard” dök upp i valtalen. Som ett resultat av förhandlingarna skrevs följande in i regeringsprogrammet: ”Förutsägbar och långsiktig basfinansiering ska få en större roll inom högskolefinansieringen.”

Under regeringsperioden har dryga 12 000 nya startplatser upprättats. Det är ett steg i rätt riktning. Denna finansiering kommer dock från tilläggsbudgetens anslag, EU:s facilitet för återhämtning och resiliens och den strategi- och prövningsbaserade finansiering som ingår i högskolornas statsfinansiering. Utbildningsnivån kommer inte att höjas utan en långsiktig politik och stabil finansiering.

Nu när riksdagsvalet återigen närmar sig och valdebatterna pågår är det viktigt att vi granskar partiernas program med kritiska ögon. Det är ju trevligt att man lovar allt möjligt fint och roligt. Men vilka är partiernas prioriteringar när det blir tufft? Är det att investera i framtiden eller något annat? Varje euro som investeras i ett forskningsuniversitet ger tillbaka cirka fem euro.

Utöver de nuvarande regeringspartierna bör även de nuvarande oppositionspartierna granskas. Utbildningen kräver satsningar, oavsett hur regeringsbasen ser ut.

Konstantin Kouzmitchev
Ordförande

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.