En räntehöjning hotar studieskuldsatta – det behövs ett räntetak till studielån.

Finlands studentkårsförbund (FSF) är orolig över de studerandes snabba skuldsättning och förhöjningen av studielånens räntor. Därför föreslår FSF att man stiftar ett räntetak eller ett motsvarande ränteskydd för att skydda studeranden för kommande ränterisker.

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade idag sitt historiska beslut att höja sin styrränta med 0,75 procentenheter. Samtidigt har den vanligaste referensräntan på studielån, 12 månaders Euribor, redan stigit till över 1,9 procent. Ännu för ett par månader sedan var räntan på lånen kring 0,3 procent.

“Det är nonchalant gentemot den unga generationen att det inte stiftats ett räntetak för studielån. Den bästa tiden hade varit redan år 2017 då studiestödet ändrades till mer låneinriktat. Nu har räntorna börjat stiga och det är bråttom att säkra de studerandes och utexaminerades framtid”, kommenterar Tiina Pajukari, styrelseledamot med ansvar över FSF:s försörjning.

Studielånsbeståndet har fördubblats efter studiestödsreformen från år 2017 till 5,5 miljarder euro och tillväxten accelererar år för år.

Redan nu förväntar sig majoriteten av de nuvarande universitetsstuderandena att deras personliga lånebelopp kommer att vara över 20 000 euro efter att de utexaminerats. På såhär stora studielån innebär en räntehöjning på två procent en årlig kostnad på 360 euro, vilket är större än en månads studiepenning. Räntan på studielånet rekapitaliseras som en del av lånet under studietiden.

“Man kan inte ignorera studerandens oro över studielånsräntor som onödiga. En skuld som växer till tiotusentals euro är en stor summa för en ung person som möjligen drömmer om en lägenhet eller en familj. Många studeranden tyngs också av sina egna föräldrars erfarenheter från 1990-talet, då räntorna steg upp till 12 procent”, beskriver Pajukari studerandens känslor om skuldsättning.

Ytterligare information:

Tiina Pajukari
Styrelseledamot, Finlands studentkårsförbund (FSF)
040 906 5004
tiina.pajukari@syl.fi

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.