En röst för Europa

Vi har knappt kommit över baksmällan efter föregående val med sitt historiskt jämna resultat, och förhandlingarna om regeringsprogrammet förväntas bli svåra. Men nu måste vi redan rikta valivern till nästa utmaning: den 26 maj fattas beslutet om Europaparlamentets sammansättning.

Riksdagsvalet har orsakat stridströtthet hos oss alla, men påverkansarbetet kallar. Det här valet behöver också oss unga, eftersom det också fattas beslut om just vår framtid på europeisk nivå. Beslutsfattandet på unionsnivå har en betydande inverkan på det som händer på nationell nivå. Nu hinner man inte sova – särskilt inte vi som vill leva och andas på den här planeten ännu på 2080-talet.

Jag är orolig för de tankar som får understöd i flera länder. Tanken om att människovärdet inte är odelbart eller att de mänskliga rättigheterna endast tillhör de få. Tanken om att klimatförändringen kan förbises och att saken kan tas upp igen först sedan när det är alltför sent. Jag oroar mig för att samhällena i stället för att samarbeta kommer att bli alltmer polariserade, och Europa kommer att följa med.

Det är alltså ytterst viktigt att vi aktiverar oss genom att söka oss till valurnorna. Vi behöver människor som kan bygga ett Europa som försvarar de mänskliga rättigheterna, förebygger klimatförändringen och främjar fred, men ingen kommer till Europaparlamentet utan väljare som delar hens värderingar.

I EU-valet 2014 röstade endast tio procent av den yngsta röstberättigade åldersklassen. Det är sorgligt, eftersom samma ungdomar har en klart positivare inställning till EU än de äldre väljarna. Finlands valdeltagande i EU-valet i allmänhet är också sorgligt: förra gången använde endast två femtedelar av de röstberättigade sin rösträtt. Valdeltagandet i hela EU är inte heller något att hurra för; senast var det 42,61 procent.

Vi får inte nöja oss med de här siffrorna. I det här valet kan vi vara aktivare och visa det som till exempel årets Ungdomsbarometer berättar om värderingar: vi är intresserade av Europa, vi anser att EU är bra för Finland, och nästan 90 procent ser sig som åtminstone någorlunda europeisk. Just du har möjligheten att besluta om Europas riktning. Använd den här möjligheten.

Jag har funderat mycket på varför just de unga låter bli att använda sin makt, fastän den serveras dem på en bricka. En allmän och lika rösträtt eller fria och demokratiska val är nämligen ingen självklarhet. Det finns länder där jag som ung kvinna inte skulle få ha åsikter och där rösträtten inte skulle vara något som jag vuxit upp med att använda. Det finns länder där resultaten förvrängs och röstsedlar byts ut.

Enligt valforskare har en individs socioekonomiska bakgrund en inverkan på röstandet: det är mer sannolikt att de som har det bra ställt röstar. Det är en tydligt större sannolikhet att en person med högskoleutbildning går till valurnorna, liksom barnen till högskoleutbildade föräldrar. Tyvärr är Finland ett klassamhälle vad gäller röstning. Situationen skulle bli bättre genom en aktivare demokratifostran under hela utbildningsvägen. Fastän den ändringen genomfördes nu genast, skulle den ändå inte ha någon inverkan på EU-valet som hålls om några veckor.

Du och jag har ändå möjligheten att öka ungas valdeltagande genom att själv rösta och genom att uppmuntra alla våra kompisar att rösta. Om det känns svårt att välja kandidat, be om hjälp. I det här valet finns det också väldigt kompetenta unga kandidater. Gör valkompasser och bekanta dig med kandidaterna, gå till valtorg och lyssna på paneldebatter. Gå till röstningsstället senast den 26 maj och skriv en siffra på röstsedeln.

Om du tillhör dem som sysslar med EU-politik, deltar i valkampanjer och kanske redan bestämt vem de tänker rösta på, hjälp då dem som är osäkra att hitta sin egen kandidat. Det finns ett alternativ för alla oberoende av parti. Vi måste alla dra vårt strå till stacken för demokratins skull.

Vi kan alla bygga ett bättre Europa, tillsammans. Rösta.

 

Sanni Lehtinen

Jag är ordförande för Finlands studentkårers förbund och hjälper gärna just dig att hitta din kandidat i EU-valet. Jag finns på alla sociala medier @sannileh, hör av dig!

Nyaste publikationer

Se mer
SYL contact us SYL logo
Har du frågor? Kontakta oss!
Vi är experter på studentliv och står till din tjänst. Vi svarar gärna på alla aktuella frågor som gäller studerande och högre utbildning.